Econome Bank of England: “Thuiswerk dreigt de vrouwelijke loopbaan af te remmen”

Vrouwen die hoofdzakelijk van thuis uit werken, dreigen in hun verdere loopbaan afgeremd te worden. Daarvoor heeft Catherine Mann, lid van het Monetary Policy Committee van de Bank of England, gewaarschuwd. Mann betoogde daarbij dat online communicatie niet in staat was om de spontane kantoorconversatie, die volgens haar op vele werkplekken voor erkenning en vooruitgang belangrijk is, na te bootsen.

Nu een aanzienlijk aantal werknemers na de coronapandemie naar de werkvloer terugkeert, dreigen vele vrouwen volgens Mann in de hiërarchie op de achtergrond verzeild te raken.

Spontaniteit

“De kwaliteit van de virtuele platforms ligt uiteraard veel hoger dan vijf jaar geleden het geval was”, erkende Mann in een voordracht op een evenement voor vrouwen in de financiële sector, georganiseerd door de krant Financial News. “Maar ook nu blijft het bijzonder moeilijk om de geïmproviseerde spontaniteit in een virtuele omgeving te repliceren.”

“Problemen door een gebrek aan kinderopvang en een verstoring van het onderwijs hebben ervoor gezorgd dat veel vrouwen ervoor hebben gekozen om van thuis uit te blijven werken, terwijl mannen vaak opteerden voor een terugkeer naar kantoor”, benadrukte Mann.

“Hierdoor dreigen er op de werkvloer twee verschillende circuits te ontstaan. Een aantal werknemers zal zich in het fysieke circuit bevinden, terwijl anderen zich tot het virtuele circuit beperken.”

“Ik maak me aanzienlijke zorgen dat die twee circuits zich op een andere manier zullen ontwikkelen. Helaas kunnen we daarbij nu al weten welk circuit daarbij als winnaar uit de bus zal komen.”

Ook Rishi Sunak, Brits minister van Financiën, had in januari jongere werknemers al gewaarschuwd dat ze vaardigheden en werkrelaties dreigen mis te lopen indien ze van thuis uit zouden blijven werken.

Loonkloof

Amanda Harvey, analiste bij het thuiswerkplatform Silicon Reef, stelde echter dat Mann een fundamenteel verkeerde visie hanteerde. “Het is niet waar dat vrouwelijke telewerkers hun loopbaan schaden en in de hiërarchie een achterstand oplopen tegenover collega’s die op de zetel van het bedrijf actief zijn”, beklemtoonde Harvey. 

“Men dreigt hier ten onrechte slachtoffers ervan te betichten hun eigen loopbaanontwikkeling te beschadigen. Indien er al over een schuld kan worden gesproken, moet daarentegen met vinger worden gewezen naar de bedrijven die deze toestanden laten gebeuren en die beweren dat technologie niet goed genoeg is om een goede samenwerking mogelijk te maken. De technologie is beschikbaar en kan perfect worden gebruikt.”

Volgens Danielle Harmer, personeelsverantwoordelijke bij Aviva, is het echter niet uitgesloten dat bedrijven zich achteraf moeten realiseren dat thuiswerkende vrouwen een achterstand hebben opgelopen. “Het is immers niet uitgesloten dat werknemers met zorgtaken – meestal vrouwen – er vaker zullen voor kiezen thuis te werken”, opperde Harmer.

“Mogelijk moet men dan over een tweetal jaar vaststellen dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen op een onverklaarbare manier opnieuw groter is geworden en vrouwelijke promoties weer zijn vertraagd.”

“Het heeft veel tijd gekost om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen en het zou zonde zijn indien de gerealiseerde vorderingen weer teloor zouden gaan.”

Afleiding

Uit een enquête vorige maand bleek dat bij de Britse bedrijven 60 procent van de werknemers weer opnieuw naar zijn traditionele werkplek was teruggekeerd. Daarbij moesten tussen de verschillende sectoren echter wel een uiteenlopende cijfers worden opgetekend.

In de professionele dienstverlening zou 34 procent van de werknemers voltijds terug naar kantoor zijn teruggekeerd, terwijl 24 procent uitsluitend van thuis uit werkte. De resterende 35 procent maakte van de twee systemen gebruik.”

Eerdere analyses toonden aan dat vrouwen vaker dan mannen te kennen gaven dat thuiswerken meer arbeidstijd, met minder afleiding, opleverde. Mannen stelden daarentegen vooral dat thuiswerk hen hielp op nieuwe ideeën te komen. Vrouwen maakten op dat vlak dan weer eerder gewag van een belemmering.

(kg)

Meer