Terug naar kantoor: spelen werknemers het uurtje tijdswinst dankzij thuiswerk straks weer kwijt?

De thuiswerkers in de coronacrisis boekten gemiddeld een tijdswinst van gemiddeld 1 uur en 16 minuten door het wegvallen van het woon-werkverkeer, zo blijkt uit een bevraging in opdracht van tijdregistratiebedrijf Protime bij 1.000 Vlaamse werknemers. Die extra vrije tijd dreigt met de terugkeer van kantoorwerk op zijn minst gedeeltelijk weer te verdwijnen.

Vanaf 1 september laat de Vlaamse overheid elke aanbeveling rond telewerk los, zo werd vrijdag duidelijk op het Overlegcomité. “Een logisch gevolg van de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen”, zegt de werkgeversorganisatie Voka. In het minder gevaccineerde Brussel blijft de aanbeveling wel nog gelden.

Bij een volledige terugkeer naar de situatie van vroeger zou dat betekenen dat werknemers die tijdens de coronacrisis van thuis uit werkten vaak zowat een uur, of zelfs meer, aan vrije tijd weer dreigen kwijt te spelen. Uit de enquête door Protime, die in februari afgenomen werd, blijkt immers dat de gemiddelde tijdswinst door het wegvallen van het woon-werkverkeer 1 uur en 16 minuten bedroeg. Bij extreme pendelaars kwam er zelfs 3 uur per werkdag vrij.

De meerderheid van de thuiswerkers gebruikte die vrijgekomen tijd ’s ochtends om wat langer te slapen. Na het werk werd de extra tijd vooral gespendeerd aan het huishouden en de familie.

Thuiswerkplan

“De aanpassing naar gedeeltelijk of opnieuw volledig op kantoor werken en het woon-werkverkeer dat daarbij komt kijken, kan gepaard gaan met gemengde gevoelens”, zegt Peter s’Jongers, de CEO van Protime, in een persbericht. “Wat met de extra vrije tijd die je kwijt bent? Zal je wel even productief kunnen blijven werken? Het concept ‘tijd’ werd het afgelopen jaar belangrijker dan ooit en het is daarom cruciaal om hier goede teamafspraken over te maken.”

De komende maanden wordt duidelijk in welke mate veralgemeend hybride werken (deels op kantoor, deels thuis) ingang zal vinden. Vlaams minister-president Jan Jambon dringt er bij de Vlaamse bedrijven alvast op aan “de voordelen van thuiswerk niet overboord te gooien”.

“Het komt aan de werkgevers toe om samen met hun medewerkers afspraken te maken over het eventuele structurele karakter van telewerk”, zegt Voka. Ook het Overlegcomité nodigt de bedrijven uit om “telewerk structureel te verankeren”.

(am)

Lees ook: 1 op 2 werknemers wil weer halftijds terug naar kantoor

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20