Ecologische impact uitbreiding Heathrow twee keer hoger dan eerder geraamd

De opvang van de klimaatimpact van een derde landingsbaan op Heathrow Airport in Londen kost dubbel zoveel dan geraamd werd toen het Britse parlement de uitbreiding van de luchthaven drie jaar geleden principieel goedkeurde. Dat staat in een rapport van de New Economics Foundation (NEF).

Om de uitstoot van de derde landingsbaan op te vangen, moet volgens de studie een budget van 100 miljard pond worden voorzien. Het Britse ministerie van Transport had drie jaar geleden gewag gemaakt van een kost van 50 miljard pond.

Aanzienlijke economische kost

De voorbije herfst heeft de Britse regering de kostenramingen voor de compensatie van de emissies van koolstofdioxide opgevoerd. Het rapport suggereert dat deze veranderingen ook op de voorgestelde uitbreiding van Heathrow een aanzienlijke impact zullen hebben.

“Elk project of beleid dat een nieuwe uitstoot van broeikasgassen creëert, veroorzaakt hogere kosten”, voert het rapport aan. “Er moet immers worden gevreesd voor de gevolgen van een diepe ecologische ineenstorting.”

“Indien men een dergelijk scenario wil vermijden, zullen inspanningen moeten worden gedaan om de uitstoot te neutraliseren. In beide gevallen moet met een aanzienlijke economische kost rekening worden gehouden.”

“Simulaties tonen dat de uitstoot op Heathrow door de voorgestelde uitbreiding van de luchthaven tijdens het tweede kwart van deze eeuw een kost van 100 miljard pond zal veroorzaken”, voert het rapport nog aan. “Dat betekent een verdubbeling tegenover de eerdere ramingen.”

“Alle uitbreidingsprojecten die de Britse luchthavens hebben ingediend moeten met de extra kosten rekening houden”, merkt de studie op.

De Britse luchthavens hebben momenteel gezamenlijk acht uitbreidingsprojecten lopen. “Daarbij is er telkens sprake van een dramatische onderschatting van de klimaatkosten”, luidt het. “Er moet nu rekening worden gehouden met een kostprijs van 73,6 miljard pond tijdens het tweede kwart van deze eeuw.”

“Slechts een fractie van die kost – 11,8 miljard pond – zal door belastingen op de luchthavenindustrie kunnen worden teruggevorderd. Het saldo zal door de Britse overheid moeten worden gedragen. Dat komt neer op een kolossale subsidie voor een vervuilende industrie en aanzienlijke kosten – economisch en ecologisch – voor de rest van de samenleving.”

Verzet

Tegenstanders van de uitbreiding van Heathrow zien in het rapport een nieuw motief om het project aan te vechten. “Zoals kon worden verwacht zijn de emissiekosten van de uitbreiding van Heathrow, nog voor de nieuwe infrastructuur in gebruik is genomen, al exponentieel gestegen”, merkt Paul McGuinness, voorzitter van de No 3rd Runway Coalition, in een reactie op.

“Dit maakt duidelijk dat de plannen moeten worden geblokkeerd. De economische waarde van de uitbreiding wordt immers nog verder uitgehold. De realisatie van de plannen kan alleen maar tot hoge kosten voor de Britse economie leiden.”

“Een vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide door de luchtvaart is altijd een centrale overweging geweest bij de plannen om de luchthaven uit te breiden”, werpt een woordvoerder van Heathrow echter op.

“Het luchthavenbestuur heeft altijd geweten dat de uitbreidingsplannen compatibel moesten zijn met de klimaatdoelstellingen van de Britse overheid. We blijven er echter op vertrouwen dat we die ambities zullen kunnen realiseren.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20