Duurzaam woningbestand dreigt meer Europese daklozen te creëren

De Europese Commissie moet erover waken dat maatregelen voor een duurzaam woningbestand niet zouden uitmonden in een verdere groei van de groep Europese daklozen. Dat zegt de Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (Feantsa), naar aanleiding van de plannen die de Europese Commissie binnenkort wil voorstellen om de ecologische voetafdruk verder af te bouwen.

De Europese Unie zou momenteel ongeveer 700.000 daklozen tellen. ‘Die populatie is voorbije tien jaar al met 70 procent toegenomen,’ zeggen experts.

Waarborgen

In juni wil de Europese Commissie een voorstel indienen om de handel in emissierechten te hervormen. Die regelgeving zou mogelijk tot de wegen- en de vastgoedsector worden uitgebreid. Later dit jaar zou ook een herziening volgen van de richtlijn rond de energieprestaties van gebouwen. Momenteel heeft dat beleid alleen betrekking op nieuwbouw, maar het zou nu ook tot bestaand vastgoed worden uitgebreid.

Deze maatregelen kunnen vermogende huiseigenaars stimuleren om tot renovaties over te gaan. Maar op andere locaties dreigen de voorschriften vooral de prijs voor de verwarming op te opvoeren. Daardoor zou het probleem van energiearmoede nog verder kunnen toenemen.

‘Deze twee initiatieven kunnen inderdaad een positieve impact hebben op het klimaat’, benadrukte Freek Spinnewijn, directeur van Feantsa. ‘Maar tegelijkertijd zullen de maatregelen de huisvesting duurder maken. Dat is echt zorgwekkend. Verplichte minimumnormen voor energieprestaties voor bestaande gebouwen zijn dan ook onmogelijk zonder tegelijkertijd sociale waarborgen te voorzien.’

Grondrechten

‘De invoering van deze normen mogen er niet toe leiden dat mensen hun woning zouden verliezen. Men mag niet vergeten dat de maatregelen die worden genomen gebonden zijn door het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Daartoe hoort ook het recht op hulp bij huisvesting.’

Verwacht wordt dat dit niveau nog verder zal stijgen naarmate de lidstaten een einde maken aan de moratoria op uitzettingen die tijdens de pandemie werden ingevoerd. Bovendien zouden nog eens ongeveer 30 miljoen Europeanen onvoldoende middelen hebben om hun woning naar behoren te verwarmen.

Spinnewijn suggereerde dat de Europese Commissie een speciaal fonds zou opzetten om gezinnen in problemen te helpen hun huizen voldoende te kunnen blijven verwarmen.

‘Deze problematiek heeft ook een genderdimensie’, waarschuwde Michaela Kauer, vertegenwoordiger van de stad Wenen in het directiecomité van Eurocities. ‘Vooral vrouwen dreigen de gevolgen van deze maatregelen te dragen.’ (am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20