San Francisco zet hightech in tegen daklozenproblematiek

De Amerikaanse stad San Francisco wil technologie inzetten om het probleem van de daklozen te helpen aanpakken. Dat heeft het gemeentebestuur van de stad aangekondigd. San Francisco wordt met een zware daklozencrisis geconfronteerd, maar de pas verkozen burgemeester London Breed heeft van de problematiek een prioritair beleidspunt gemaakt.

“San Francisco wordt met een bijzonder zichtbare daklozencrisis geconfronteerd,” aldus het magazine Business Insider. “Geraamd wordt dat de stad ongeveer 7.500 daklozen herbergt. Daarmee vormt San Francisco één van de speerpunten van de daklozenproblematiek in de Verenigde Staten.”

“London Breed, die zelf in armoede is opgegroeid en in juni dit jaar tot burgemeester van San Francisco werd verkozen, heeft van de problematiek echter een prioritair beleid gemaakt.”

Een federale rechtbank in San Francisco heeft zopas beslist dat daklozen niet kunnen worden vervolgd wanneer ze in de openbare ruimte een slaapplek zoeken en er geen degelijke opvang is voorzien.

Versnippering

“Tot voor kort bestond de daklozen-administratie in San Francisco uit een stapel documenten die in kartonnen dozen werden bewaard,” beklemtoont Business Insider. “Onder impuls van London Breed schakelt de stad nu echter over op een hightech platform om elke dakloze resident en zijn individuele behoeftes te registreren.”

“Het systeem moet toelaten om van elke dakloze een dossier over de individuele geschiedenis op het gebied van gezondheid, huisvesting, veroordelingen en consultaties samen te stellen. Daardoor kunnen alle persoonlijke gegevens worden samengebracht, terwijl hiervoor voordien vijftien verschillende gegevensbanken bij diverse departementen moesten worden geraadpleegd.”

“Door de grote versnippering glipten daklozen vaak de mazen van het net,” benadrukt Business Insider. “Dankzij het Online Navigation and Entry System (Ones) worden al deze data op één platform verzameld. Daardoor wordt de opvolging veel gemakkelijker en efficiënter.”

Wanneer de nieuwe database helemaal op punt staat, zullen hulpverleners vanop elke locatie in de stad in realtime de gegevens van daklozen kunnen opvragen. Bij de registratie krijgen de daklozen zeventien vragen die een overzicht van hun geschiedenis en prioriteiten en toekomstige behoeften moet aanreiken.

Salt Lake City

Volgend jaar zou de gegevensbank voldoende namen moeten bevatten om met een gerichte aanpak van de daklozenproblematiek te beginnen.

Onder meer de huisvesting van de betrokkenen wordt daarbij een belangrijke doelstelling.

Jeff Kositsky, verantwoordelijke voor het daklozenbeleid van de stad, wijst erop dat de databank de wachttijden van gezinnen bij lokale opvangcentra al van één week tot amper twee dagen heeft teruggebracht.

Aan het project werkten ook een aantal vrijwillige consulenten van de grote technologiebedrijven mee.

Het systeem werd eerder al in gedeeltelijke vorm in Salt Lake City geïntroduceerd, waar daklozen worden geregistreerd bij elk contact met de autoriteiten. Op die manier slaagde de stad er naar eigen zeggen de chronische dakloosheid op één decennium met 91 procent te reduceren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20