Duurdere autobatterijen zetten markt elektrische wagens onder druk

Door de oplopende tarieven voor autobatterijen dreigen ook de prijzen voor elektrische wagens te zullen stijgen. De investeringen in de productie van lithium, een cruciaal bestanddeel van de autobatterij, houden immers geen gelijke tred met de vraag. Dat hebben een aantal experts opgemerkt.

Door dit onevenwicht worden vele batterijfabrikanten gedwongen om met hun leveranciers opnieuw over hun contracten te onderhandelen. Het probleem kan volgens de experts de duurzame ambities van vele landen dwarsbomen.

Prijscrash

“Nadat de lithiummarkt verscheidene jaren door prijsdalingen werd gekenmerkt, moet er nu opnieuw een stijging worden gemeld”, verduidelijkt de Britse krant The Telegraph. “Er kan immers onvoldoende lithium worden geproduceerd om de vraag van de batterijfabrikanten te kunnen bijhouden.”

“Dat tekort gaat trouwens gepaard met stijgende prijzen die ook bij andere grondstoffen voor de autobatterijen worden opgetekend.”

Gemeld wordt dat Chinese batterijproducenten hun klanten al te kennen hebben gegeven de contracten te willen heronderhandelen. Daarbij zou men onder meer van een vaste prijsstructuur willen afstappen.

De hoge aankoopkosten van elektrische auto’s vormen een belangrijke barrière om consumenten te overhalen wagens met verbrandingslmotoren voortaan links te laten liggen.

Gewezen wordt naar een Brits onderzoek, waaruit bleek dat een elektrische Mini tegen een verkoopprijs van 26.000 pond op de markt wordt gebracht, tegenover een bedrag van 16.605 pond voor een versie met een verbrandingsmotor.

Maar anderzijds kost het gebruik van de elektrische Mini de daaropvolgende drie jaar 1.827 pond, tegenover een besteding van 4.418 pond voor het alternatief met een verbrandingsmotor. Een elektrische auto kost immers minder aan brandstof en onderhoud en kan in het Verenigd Koninkrijk ook op fiscale voordelen rekenen.

“Het lijkt erop dat de batterijfabrikanten de prijsstijgingen van lithium aan de autofabrikanten en andere klanten zullen doorrekenen”, merkt analist Benchmark Mineral Intelligence op. “Dit kan een grote impact hebben op de elektrische voertuigen die de volgende drie jaar op de markt komen.”

Emissies

Wagens met verbrandingsmotoren worden in veel landen uitgefaseerd om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. “Technologie en schaalgrootte hebben de kostprijs van batterijen en elektrische auto’s de voorbije jaren doen dalen”, voeren de experts aan.

“Sommige studies voorspellen dat elektrische wagens tegen het midden van het decennium in aanschaf goedkoper zouden kunnen worden dan auto’s met verbrandingsmotoren. De oplopende batterijkosten zou die vooruitgang echter kunnen vertragen.”

De prijs van lithium-ioncellen is per kilowattuur het voorbije jaar van 290 dollar naar 105 dollar gedaald. Benchmark Mineral voorspelt echter dat er volgend jaar opnieuw een stijging tot 115 dollar zou kunnen volgen. “Drie jaar geleden kende sector, onder invloed van een grote toestroom van voorraden lithium op de markt, een echte prijscrash”, merkt de analist op.

“Sinsdien hebben de investeringen in nieuwe lithiumproductie slechts een traag verloop laten optekenen. De vraag naar elektrische wagens kent echter een sterke stijging, gestimuleerd door de inspanningen van landen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Het aanbod is op die grotere vraag echter niet afgestemd, waardoor de prijzen zijn gestegen.”

Benchmark Mineral merkt op dat de prijzen voor lithiumcarbonaat van batterijkwaliteit in China inmiddels een niveau van 29.000 dollar per ton heeft bereikt. Dat betekent een stijging met meer dan 300 procent over een periode van twaalf maanden.

Ook de prijzen voor nikkel en kobalt, eveneens belangrijke batterijcomponenten, zijn gestegen. Globaal wordt daarbij gewag gemaakt van een stijging met 62,4 procent op een jaar tijd. De analist is bovendien van mening dat de lithiumtekorten volgend jaar nog zullen toenemen.

Het probleem zou volgens Benchmark Mineral tot halverwege dit decennium zou kunnen aanslepen.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20