Duitsland introduceert opnieuw ambachten met meester-diploma

Duitsland voert voor een aantal beroepen opnieuw de graad van ‘meester’ in. De Duitse regering wil met de herintroductie van de zogenaamde Meisterpflicht de vorming van vakspecialisten stimuleren en de consument een kwaliteitsgarantie bezorgen. Er is echter ook scherpe kritiek.

De nieuwe Meisterpflicht heeft betrekking op twaalf verschillende beroepen. Onder meer tegelzetters, orgelbouwers, glasbewerkers en speelgoedmakers zijn geraakt. Zij zullen voortaan opnieuw de meestergraad moeten halen vooraleer ze een eigen bedrijf kunnen oprichten.

Deregulering

Met de ingreep schroeft de Duitse regering een maatregel terug die vijftien jaar geleden was genomen. Onder leiding van toenmalig bondskanselier Gerhard Schröder had Duitsland destijds de bescherming van drieënvijftig verschillende beroepen geschrapt.

Men was toen van oordeel dat de deregulering tot een sterkere concurrentie zou leiden. De Europese Commissie noemt de Meisterpflicht bovendien een rem op het vrije verkeer van werknemers.

Voorstanders van de herintroductie van de Meisterpflicht voeren echter aan dat de deregulering vooral tot een kwaliteitsvermindering heeft geleid. Zij wijzen naar de oprichting van bedrijven met een gebrekkige vakkennis. Dat zou gepaard zijn gegaan met een minderwaardige kwaliteit. Deze ondernemingen zouden ook weer snel verdwijnen. Dit zou tevens gelinkt zijn aan een dalende interesse in de betrokken opleidingen.

Een terugkeer naar de Meisterpflicht stond vorig jaar in het regeerakkoord van de nieuwe Duitse coalitie onder leiding van bondskanselier Angela Merkel. ‘De Meisterpflicht zal een hogere kwaliteit garanderen en zal helpen om bedreigde beroepen te beschermen,’ luidde het.

Schaarste

Werknemers uit de Europese Unie, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen zijn van de Meisterplicht vrijgesteld, op voorwaarde dat ze minstens vijf jaar activiteit in de sector kunnen aantonen. Ook bedrijven die na de afschaffing van de bescherming vijftien jaar geleden zijn opgericht, hoeven geen erkenning als vakman voor te leggen.

De Duitse Monopolkommission vreest echter dat deze vrijstellingen tot oneerlijke concurrentie van onder meer arbeidskrachten uit Polen, Hongarije of Roemenië zullen leiden.

Het Duitse Berufsverband der Unabhängigen Handwerkerinnen und Handwerker waarschuwt anderzijds dat de Meisterpflicht de tekorten op de arbeidsmarkt nog zal versterken. Tevens wijst de organisatie op prijsstijgingen en langere wachttijden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20