Duits tekort aan informatici is tot recordhoogte gestegen

Op de Duitse arbeidsmarkt zoeken bedrijven en andere instellingen tevergeefs naar kandidaten om 124.000 informatica-vacatures in te vullen. Daarmee heeft de vacaturemarkt van de Duitse informatica-sector een nieuw record laten optekenen.

Dat blijkt uit een rapport van Bitkom, de koepelorganisatie van de Duitse bedrijven die actief zijn op het gebied van informatica en telecom.

Tegenover vorig jaar is het aantal vacatures in de sector met 51 procent toegenomen. Op twee jaar tijd is er zelfs sprake van een verdubbeling. Vooral de oostelijke regio’s van het land kampen volgens Bitkom met belangrijke problemen.

Eisen

‘De Duitse bedrijven vinden onvoldoende informatica-specialisten,’ zegt Achim Berg, president van Bitkom. ‘Beschikbaarheid is echter niet het grootste probleem. Slechts 12 procent van de ondervraagde ondernemingen zegt op de arbeidsmarkt geen geschikte kandidaten te vinden, tegenover 7 procent vorig jaar. Het blijkt voor een groot aantal ondernemingen echter problematisch om de eisen van de kandidaten in te willigen.’

‘Niet minder dan 72 procent van de ondervraagden bedrijven werpt op dat de eisen van de kandidaat-werknemers onmogelijk konden worden ingewilligd. De gevraagde verloning komt volgens 52 procent van de bedrijfsleiders ook niet overeen met de aangeboden vaardigheden.’

‘Vakkundige informatici hebben op de arbeidsmarkt een brede keuze,’ betoogt Berg. ‘Daardoor kunnen zij hoge eisen stellen. Op die manier worden ze vooral voor startups en jonge bedrijven nagenoeg onbetaalbaar. Uit onderzoek blijkt dat een informaticus in Duitsland op een gemiddeld bruto jaarloon van 61.800 euro mag rekenen.’

Expats

De sector heeft volgens Berg te lang geloofd dat het probleem zichzelf wel zou oplossen. ‘Er werd op het onderwijs gerekend om de kloof uiteindelijk te dichten,’ aldus de voorzitter van Bitkom. ‘Dat blijkt echter niet te lukken. Het onderwijs produceert te weinig informatici.’

‘Vele studenten haken onderweg af. Er zijn dan ook initiatieven nodig om dat cijfer op te krikken. Onder meer vrouwelijke studenten moeten worden gestimuleerd om een informatica-richting te kiezen.’

Ook op de inwijking van buitenlandse arbeidskrachten mag volgens Berg niet vanzelfsprekend worden gerekend. ‘Men mag er niet vanuit gaan dat buitenlandse informatici massaal naar Duitsland willen komen,’ voert hij aan.

‘Ook zij hebben inmiddels een brede keuze van bestemmingen. Duitsland is van deze buitenlandse experts veel afhankelijker dan omgekeerd. Vooral de ostländer zullen hun beleid moeten aanpassen om meer buitenlandse informatici te kunnen aantrekken. Anders dreigen zij in grote problemen te komen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20