Duitsland bevestigt uitfasering kernenergie in 2022, maar geeft zichzelf een vangnet

Hoewel onze oosterburen bijzonder zwaar lijden onder de energiecrisis, heeft de Duitse regering haar plan bevestigd om kernenergie in 2022 geleidelijk af te schaffen. Het atoomkritische land geeft zichzelf echter het recht om twee van zijn drie overblijvende reactoren in te schakelen in het geval van een energietekort deze winter.

De onzekerheid over het vermogen van Europa om de koudste maanden van het jaar door te komen, neemt toe naarmate Rusland zijn gasleveranties inperkt en de alternatieven afnemen (de productie van hydro-elektrische energie daalt en ook de Franse kernreactoren vallen als vliegen).

Deze ingewikkelde situatie is bijzonder nijpend in Duitsland, waarvan de economie sterk afhankelijk is van de Russische gasuitvoer. Het heeft zijn standpunt over kernenergie echter niet doen wankelen: 2022 betekent het einde van zijn kernreactoren.

“Wij houden vast aan de uitfasering van kernenergie [2022] zoals geregeld in de Wet op Atoomenergie. Nieuwe splijtstofstaven zullen niet worden geladen en medio april 2023 zal de reserve ook ophouden te bestaan”, wordt Robert Habeck, groene vicekanselier en minister van Economie en Klimaatactie, geciteerd door de website Euractiv.

Crisis “erg onwaarschijnlijk”

“We hebben een zeer hoog niveau van voorzieningszekerheid in het Duitse elektriciteitssysteem. Er is genoeg energie ín Duitsland en vóor Duitsland”, verklaarde Habeck. “Wij zijn een land dat elektriciteit uitvoert. Maar wij maken deel uit van een Europees systeem”, voegde hij eraan toe. En als de situatie het vereist, zal Duitsland grote industriële verbruikers stilleggen of de uitvoer van elektriciteit naar met name Frankrijk stopzetten. De Fransen vragen hun buren echter de kernreactoren draaiende te houden om de energiecrisis door te komen.

Maar volgens de Duitse minister is het “zeer onwaarschijnlijk” dat zich een “crisis of extreme situatie” zal voordoen die dergelijke maatregelen vereist. In naam van de continuïteit van de voorziening zullen twee van de drie nog in bedrijf zijnde kernreactoren echter tot april 2023 stand-by worden gehouden.

Het gaat om een tijdelijke maatregel die vooral bedoeld is om problemen in de naderende winter het hoofd te bieden, benadrukte de minister.

Duitsland sluit echter niet uit dat deze reactoren opnieuw worden opgestart, maar alleen als het verschil in elektriciteitsproductie tussen het noorden en het zuiden (met minder installaties voor hernieuwbare energie) te groot wordt om door het net te worden beheerd. Het zou ongeveer een week duren om ze weer aan de praat te krijgen.

Moeilijk te aanvaarden beslissing

Voorlopig is de maatregel nog niet definitief. Het voorstel moet nog door het Duitse parlement, maar het is onwaarschijnlijk dat het ingrijpend gewijzigd zal worden. In ieder geval kan het ook op tegenkanting rekenen, vooral uit liberale hoek.

“In deze tijden moet elke gelegenheid aangegrepen worden om de elektriciteitsprijs voor particulieren en bedrijven te verlagen”, verklaarde de leider van de liberale FDP en minister van Financiën, Christian Linder, tegenover de Süddeutsche Zeitung.

De minister van Economische Zaken en Klimaatactie antwoordde: “Ik zie in het parlement geen meerderheid voor uitbreiding van kernenergie.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20