Duitse ruimtevaart stuurt aan op eigen lanceerplatform in Noordzee

De Duitse ruimtevaartindustrie moet over een eigen lanceerbasis kunnen beschikken. Daarbij wordt bovendien best geopteerd voor een drijvend platform in de Noordzee. Dat heeft het Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) gezegd.

Nog deze herfst wil de organisatie hierover een definitieve beslissing vernemen. Het blijft voorlopig echter een open vraag wie dit mobiele lanceerplatform zal moeten bouwen en exploiteren.

Groeisector

‘De Duitse regering moet snel de knoop over de bouw van een eigen lanceerbasis voor kleine raketten doorhakken,’ aldus Matthias Wachter, verantwoordelijke voor de divisie ruimtevaart bij het Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). ‘Nog deze herfst zou de Duitse regering een fundamentele politieke beslissing moeten nemen.’

De wereldwijde markt voor satellieten zal de volgende jaren een sterke groei kennen. Ook Duitsland wil daarvan de vruchten kunnen plukken. ‘Bedoeling is om binnen een periode van twee jaar vanaf het Duitse platform een eerste raket te lanceren,’ betoogt Wachter.

Er zijn volgens hem duidelijke redenen waarom daarbij voor een offshore lanceerbasis zou moeten worden gekozen. Aan de bouw van een lanceerinstallatie op het vasteland zouden immers bijzonder zware vereisten zijn gekoppeld en het is volgens Wachter ten zeerste de vraag of Duitsland aan die voorwaarden zou kunnen voldoen. Een offshore oplossing in de Noordzee is volgens hem een valabel alternatief.

Cruciaal in de plannen van de Duitse industrie is de vraag welke partij dit lanceerplatform zou moeten bouwen en exploiteren. Bovendien moet voor het project ook de nodige financiering kunnen worden voorzien.

Amerikaans model

Wachter ziet daarin echter een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. ‘Een lanceerbasis voor draagraketten zou immer een belangrijk onderdeel vormen van de nationale strategische infrastructuur,’ beklemtoont hij.

Wachter is daarbij van oordeel dat Duitsland zich zou moeten spiegelen aan het Amerikaanse model. Daar stelt de overheid de infrastructuur immers tegen betalen aan particuliere bedrijven ter beschikking.

De Duitse regering blijkt zich tegenover de vraag van de industrie enigszins terughoudend op te stellen. ‘Aan de sector is gevraagd om de specifieke behoefte aan een eigen lanceercapaciteit aan te tonen,’ aldus woordvoerders van het Duitse ministerie van economische zaken. ‘Ook zou de bereidheid van particuliere investeerders moeten worden bewezen.’

‘Alleen op basis van economische overwegingen en concrete voorstellen kan uiteindelijk de mogelijkheid tot ondersteuning worden onderzocht. Daarnaast moet ook worden nagegaan of andere locaties in Europa voor dergelijke operaties mogelijk geschikter zouden kunnen zijn.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20