Dronebubbel is gebarsten

Begin dit decennium vormden drones een cruciaal onderdeel van alle toekomstvoorspellingen voor de volgende jaren. Inmiddels is dat enthousiasme echter in belangrijke mate gekoeld. Dat zegt Jack Pitcher, analist consumentenelektronica bij het persbureau Bloomberg. Pitcher benadrukt dat drones nog altijd een pijler van de toekomstige economie blijven. Hij voegt er echter meteen aan toe dat de sector nu meer met een realistische blik wordt benaderd.

Inmiddels hebben echter een reeks grote drone-startups de deuren gesloten. Daarbij zijn ook vele arbeidsplaatsen verdwenen, samen met het kapitaal van talrijke investeerders.

Uitdagingen

“De verwachtingen die de wereld rond drones had opgebouwd, waren irrationeel,” zegt Kay Wackwitz, chief executive van analist Drone Industry Insights. “Die periode lijkt nu echter grotendeels achter de rug. De vooruitzichten die men nu naar voor schuift, zijn beduidend reëler van aard.”

Pitcher voegt er aan toe dat vele startups met een reeks uitdagingen moesten afrekenen. Hij verwijst naar een groot leger zelfstandige drone-piloten die op de markt hun opwachting maakten en daarmee de prijzen deden dalen.

Daarnaast zorgde ook Chinese technologie voor een grotere concurrentie op de markt. Bovendien beslisten een aantal grote bedrijven om drone-activiteiten niet langer uit te besteden, maar zelf te gaan ontwikkelen. Tenslotte bleek ook een gebrek aan efficiënte wetgeving vaak een belemmering.

Wackwitz benadrukt dat de grote selectie vorig jaar is gebeurd. “Startups die tijdens de piek van de hype in de commerciële drone-industrie waren opgericht, begonnen rond die tijd zonder financiële middelen te vallen,” aldus de analist. “De meeste bedrijven waren er nog niet in geslaagd om winsten te maken.”

“Vaak bleek het ook onmogelijk om bijkomende financiering te vinden. Dan bleef meestal niets anders over dan de deuren te sluiten.” Volgens consulent Crunchbase hebben dit decennium al minstens vijfentwintig drone-startups hun activiteiten moeten staken. Daarbij zouden 183 miljoen dollar aan investeringen verloren zijn gegaan.

Consolidatie

“Terwijl vele bedrijven met problemen worstelden, zagen anderen mogelijkheden,” betoogt Pitcher echter. “Crunchbase berekende dat minstens zevenenzestig drone-startups zijn verkocht. De overnemers variëren van concurrerende operatoren tot bedrijven uit heel andere sectoren.”

“Tegelijkertijd bleek ook het landschap van de industrie te veranderen. De eerste drone-bedrijven waren vooral actief in de bouw van de hardware, maar dat verschoof snel naar software en services. Nu echter blijken bedrijven vooral naar een volledig aanbod te willen streven. Ze leveren de drones, maar willen eveneens het operationele werk en de data-analyse voor hun rekening nemen.”

Pitcher voegt eraan toe dat ook de klanten niet altijd voorbereid waren op de activiteiten die de eerste generatie drone-bedrijven voorstelden. “Onder meer de landbouw leek een interessant werkterrein,” aldus de analist. “Bedrijven stelden onder meer voor om met drones allerlei metingen te doen die in een superieure oogst moesten uitmonden.”

“Onder meer zouden de onbemande vliegtuigen informatie opslaan over de vochtigheidsgraad of de impact van ziektes en verdelgingsmiddelen op de teelten. De meeste landbouwbedrijven bleken echter nog niet te zijn uitgerust om dergelijke informatie te verwerken.”

“De snelle evolutie van de drone-technologie is voor de bedrijven zowel een zegen als een vloek gebleken,” beklemtoont Pitcher. “Sommige bedrijven konden hierdoor uitzicht op bijkomende activiteiten krijgen. Elders verdwenen bedrijven en banen echter omdat hun aanbod door verbeterde technologieën – onder meer op het gebied van navigatie of vluchtcontrole – compleet achterhaald was geraakt.”

“Tegelijkertijd moest men vaststellen dat een aantal grote concerns – zoals Intel of AT&T – eigen drone-operaties zijn opgestart. Daardoor raakten een aantal toeleveranciers en onderaannemers overbodig.”

Selecte groep

Uit een onderzoek van analist Drone Industry Insights blijkt dat leidinggevenden bij drone-startups zich over de sector minder enthousiast tonen dan een jaar geleden. Ook een studie van Gartner geeft aan dat een doorbraak van het vervoer van lichte cargo door drones pas over vijf tot tien jaar mag worden verwacht.

“Toch twijfelt niemand dat commerciële drones een rendabel zakelijk model kunnen uitbouwen,” betoogt Pitcher. “Daarvoor moeten de bedrijfsmodellen echter worden aangescherpt. Tevens zal de regelgeving een grotere flexibiliteit dienen te tonen. Bovendien zal geavanceerde technologie de drones van grotere mogelijkheden bieden.”

Pitcher voegt eraan toe dat commerciële drone-bedrijven nog altijd geld van investeerders krijgen. Hij benadrukt wel dat die middelen steeds meer op een selecte groep winnaars worden toegespitst.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20