Zullen drones moordzaken helpen oplossen?

Misschien worden drones ooit een bijkomend instrument om moorden en andere zware misdrijven te helpen oplossen. Dat hoopt alvast het gemeentebestuur van Louisville, de grootste stad van de Amerikaanse staat Kentucky, waar de inzet van onbemande vliegende tuigen wordt overwogen om meer informatie over de toenemende criminaliteit te verzamelen. Een aantal experts wijst er echter op dat de dronetechnologie een aantal belangrijke beperkingen heeft.

Bovendien stuit het voorstel ook op grote kritiek van mensenrechten-activisten, die wijzen op dreigende inbreuken tegen de privacy.

Voordelen

Vorig jaar sloot Louisville een contract, ter waarde van 1,2 miljoen dollar, met het bedrijf ShotSpotter, een ontwikkelaar van technologie om het gebruik van vuurwapens te detecteren. ShotSpotters werkt met microfoons, meestal bevestigd aan straatlantaarns en verkeerspalen, in buurten met een grote frequentie aan wapengebruik.

De microfoons zijn afgestemd op de detectie van het specifieke geluid dat bij het afvuren van een schot wordt gegenereerd. De drones zijn ingesteld om die informatie onmiddellijk naar de politie door te sturen, met een precieze opgave van de locatie van het incident en eventueel ook het type wapen. Soms kan ook worden aangegeven of er sprake is van één of meerdere daders.

Louisville overweegt nu echter ook drones te gebruiken om het systeem van ShotSpotter nog verder te verbeteren. Eerder dit jaar gaf de organisatie Bloomberg Philanthropies aan het Office of Civic Innovation and Technology van Louisville een schenking van 100.000 dollar om het enorme moordcijfer van de stad aan te pakken.

Over een periode van vier jaar zal Louisville de haalbaarheid testen van de inzet van drones om schietpartijen te onderzoeken. Volgens het voorstel zouden de onbemande vliegtuigen de geografische coördinaten, geleverd door satellietnavigatie, naar een centraal meldpunt doorsturen. Maar ook zouden foto’s en video’s van de situatie ter plaatse worden gemaakt.

“Het systeem heeft duidelijke voordelen,” zegt Ralph Clark, chief executive van ShotSpotter. “Een onbemand vliegend tuig met camera’s laat hulpverleners toe om zich heel snel te vergewissen van mogelijke slachtoffers.”

“Vervolgens kunnen ook de medische diensten worden gewaarschuwd, terwijl het toestel in een aantal gevallen tevens in staat zal zijn om een potentiële verdachte of getuige te observeren en bewijsmateriaal te identificeren.”

Vertrouwen

“Het mogelijke gebruik van een drone is echter afhankelijk van een geheel van omstandigheden,” waarschuwt luitenant Philip Halley, hoofd van de drone-divisie van de Georgetown Police Department. “Er moet rekening gehouden met de afstand tot de plaats van de feiten, maar ook moet gekeken worden naar het feit of er al dan niet nog betrokken personen – verdachten of slachtoffers –  in het gebied aanwezig zijn.”

“Bovendien zijn drones alleen onder specifieke omstandigheden inzetbaar. Onder meer kan de technologie alleen inzet worden bij misdrijven in open lucht. Wanneer de feiten binnenshuis gebeuren, kan wel het geluid worden opgemerkt, maar kan de drone verder weinig hulp bieden.”

“Ook regen, zware wind en mist kunnen drones onbruikbaar maken,” zegt Halley nog. “Bovendien mogen drones zich niet binnen een straal van vijf mijl rond luchthavens ophouden. Maar er zijn nog andere beperkingen.”

Andrew Ferguson, auteur van ‘The Rise of Big Data Policing’, waarschuwt anderzijds dat de drones meestal veel meer data zullen vastleggen dan voor de melding van het incident noodzakelijk is. De technologie zou daardoor volgens Ferguson uiteindelijk oneigenlijk kunnen worden gebruikt. “Beelden van drones zouden kunnen worden vergeleken met criminele databases of zouden voor de beteugeling van andere feiten kunnen worden ingezet,” zegt hij.

“Dit dreigt de machtsbalans tussen burgers en politie aan te tasten,” benadrukt Ferguson. “Op die manier kan het vertrouwen van de bevolking in de politie verder worden ondermijnd. Er kunnen wel limieten aan het gebruik van de beelden worden opgelegd, maar het is niet gegarandeerd of die restricties zouden worden nageleefd.”

“Bovendien is de wetgeving steeds achter op de technologie. Daardoor kan de politie gebruik maken van mogelijkheden die door de wetgever nog niet zijn behandeld. Ook kan niemand weten wat drones met de relaties tussen politie en buurt zullen doen. Zij kunnen zelfs meer angst voor de politie creëren, waardoor de bereidheid tot samenwerking nog verder zou kunnen afnemen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20