Deze vreemde en mogelijk dodelijke ziekte is gelinkt aan cannabisgebruik

Gevallen van ernstige maagaandoeningen nemen toe in sommige staten van de Verenigde Staten (VS). Dit was onverklaarbaar tot de patiënten ontdekten dat de symptomen verdwenen als ze stopten met wiet roken. Maar sommige patiënten zijn als gevolg daarvan overleden.

Voor een verdovend product heeft wiet een vrij goed imago. Het gebruik ervan wordt soms gezien als een slechte gewoonte, of zelfs als een psychologische afhankelijkheid die sommige regelmatige gebruikers moeten overwinnen. Maar het wordt al lang niet meer in dezelfde categorie geplaatst als producten die echt gevaarlijk zijn voor de gebruiker en zijn omgeving, zoals heroïne of cocaïne. Of zelfs alcohol.

Dit betekent echter niet dat marihuana een totaal ongevaarlijk product is: herhaald gebruik kan leiden tot angstaanvallen of zelfs paranoia. En de rol die wiet speelt bij het uitlokken van psychotische episodes bij sommige mensen blijft onduidelijk.

Misselijk tot het punt van schreeuwen

Maar het is een heel andere aandoening die is ontdekt door verzorgers in Colorado, een Amerikaanse staat waar het medicinaal gebruik van cannabis sinds 2009 legaal is. En waar er een aanzienlijke stijging is van het aantal patiënten dat in het ziekenhuis wordt opgenomen voor verontrustende braakaanvallen.

De aanvallen zijn zo erg dat de artsen deze aandoening “Scromiting” hebben genoemd, een anagram van “schreeuwen” en “overgeven”. Dat geeft een idee van hoe pijnlijk en oncontroleerbaar deze aanvallen kunnen zijn. Een 17-jarig slachtoffer beweerde later dat “het was alsof Edward Scissorhands zijn ingewanden probeerde te pakken en ze eruit te trekken.”

Sterfgevallen door uitdroging

De meeste lijders hebben last van buikpijn en ochtendmisselijkheid. Ze hebben overigens allemaal één gemeenschappelijk punt: ze roken dagelijks cannabis. En deze aandoening lijkt verband te houden met hun gebruik, want toen de verzorgers, bij gebrek aan een beter aanknopingspunt, voorstelden te stoppen met het gebruik van wiet, verdwenen de syndromen zeer snel.

Deze aandoening kreeg officieel de naam cannabinoïde hyperemesis syndroom (CHS). En hoewel de meerderheid van de patiënten herstelt door gedwongen onthouding, kan het syndroom in enkele zeer zeldzame gevallen tot de dood leiden. Het American Journal of Gastroenterology vermeldt twee gevallen waarbij slachtoffers stierven door uitdroging ten gevolge van braken.

Legaliseren?

De ontdekking komt op een moment dat de Amerikaanse Democraten overwegen cannabis op federaal niveau in de VS te legaliseren. Zou deze ontdekking een einde kunnen maken aan het anti-prohibitiebeleid in de VS en elders? In feite is het tegendeel waar. Cannabisgebruik is al 5.000 jaar gedocumenteerd, en het is niet de illegaliteit van de plant die gebruikers tegenhoudt, integendeel.

Het is juist de toelating van het gebruik, of althans de tolerantie ervan, die de artsen in staat heeft gesteld dit symptoom te bestuderen. Het is voor patiënten veel gemakkelijker toe te geven dat zij cannabis gebruiken dan dit te verbergen uit angst voor veroordeling door hun verzorgers of zelfs voor gerechtelijke vervolging.

De legalisering van een product maakt het vaak gemakkelijker om degenen die het misbruiken te behandelen. Het maakt het ook gemakkelijker om het te bestuderen, bijvoorbeeld voor medische doeleinden. Een lichtere noot is dat een studie heeft aangetoond dat waar wiet gelegaliseerd is, de consumptie van ijs en koekjes explodeert.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20