Democraten VS willen cannabis volledig legaliseren op federaal niveau

Volgens de Democraten zou de legalisering van cannabis op nationale schaal de druk op het gerechtelijk apparaat verlichten en nieuwe economische kansen scheppen. Het zou zelfs discriminatie kunnen helpen bestrijden.

Sinds Joe Biden zes maanden geleden aantrad, is de Amerikaanse regering aan het vergroenen. En niet alleen op ecologisch gebied: de Democraten werken aan een “Cannabis Administration and Opportunity Act” die het gebruik van deze drug in de hele Verenigde Staten zou decriminaliseren.

Zeer verschillende regels voor elke staat

Op dit moment blijft cannabis verboden op federaal niveau, dat cannabis classificeert als een gevaarlijke stof van klasse 1, op gelijke voet met heroïne en hoger dan cocaïne, waarbij productie, verkoop, bezit en gebruik verboden zijn. Maar de staten hebben veel speelruimte op dit gebied, en kunnen wetgevingen maken in een andere richting.

Marihuana is legaal in veel staten, vooral aan de westkust en in het noordoosten. In andere landen is alleen medisch gebruik toegestaan, hoewel er soms een decriminaliseringsbeleid is ingevoerd. Maar cannabis blijft elders streng verboden, in Texas, New Mexico en Georgia.

Met het nieuwe voorstel willen de Democraten de logica omdraaien: cannabis op nationaal niveau legaliseren, maar ook de handel erin mogelijk maken, met zeer precieze regels. Dit zou de staten in staat stellen te beslissen of zij een strenger beleid willen voeren dan de federale regering aanbeveelt.

In de praktijk is dit wat de democraten willen invoeren:

  • De aankoop van cannabis in erkende kleinhandelszaken vanaf de leeftijd van 21 jaar.
  • Een evaluatie uitvoeren van het cannabisgebruik door de volwassen bevolking in elke staat.
  • Invoering van een programma voor rehabilitatie en kansen voor degenen die benadeeld zijn door de strijd tegen drugs
  • Schrap dagvaardingen voor overtredingen van federale cannabiswetten, behalve in gevallen van geweld, en moedig staten aan hetzelfde te doen. Gevangenen die voor niet-gewelddadige cannabisdelicten zijn veroordeeld, zullen een herziening van hun straf kunnen aanvragen.
  • Fondsen oprichten voor de oprichting van cannabiswinkels die worden beheerd door “sociaal en economisch achtergestelde personen”.
  • Op cannabisproducten een soortgelijke belasting heffen als op alcohol of tabak.

Zwarten 3 keer zo vaak gearresteerd

Voorlopig is deze tekst nog slechts in ontwerp en zal het waarschijnlijk niet voor het eind van het jaar aan het Congres worden voorgelegd. Maar het plan van de Democraten gaat niet alleen over cannabis en de vrijheden van de consument: het is een verreikende hervorming, zelfs maatschappelijk van omvang.

Volgens de voorstanders van de hervorming zou de toepassing van de huidige wetten in hoge mate worden bepaald door de huidskleur van de overtreder: zwarte mensen lopen drie keer meer kans te worden gearresteerd voor cannabisbezit dan blanke mensen. Volgens de Washington Post was 89 procent van de mensen die tussen 2015 en 2019 om deze reden in Washington D.C. werden gearresteerd, zwart.

Het doel van deze tekst is dus een oplossing bieden voor de overbelasting van het gerechtelijk apparaat en de druk op de gevangenissen verlichten. Tegelijk is het de bedoeling om nieuwe werkgelegenheidskansen te bieden voor de meest kansarmen. En, voor de Verenigde Staten, een nieuwe bron van inkomsten, aangezien de illegale cannabishandel momenteel in het beste geval de informele economie voedt. En in het slechtste geval de internationale smokkelkartels.

Lees ook:

Meer