Cloud ontvangt meer investeringen dan datacenters

Investeringen in datacenters vloeien vooral naar cloudoperatoren. – Isopix

Het wereldwijde bedrijfsleven heeft het voorbije jaar 97 miljard dollar geïnvesteerd in cloudtoepassingen. Dat betekende een stijging met 38 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van Synergy Research Group.

Daarmee is de cloudsector voor de bedrijven belangrijker geworden dan het traditionele datacenter, dat de investeringen op één jaar tijd nog met amper 1 procent tot 93 miljard dollar zag oplopen. Op tien jaar tijd hebben de investeringen in cloudtoepassingen volgens de onderzoekers nagenoeg van zero een niveau van bijna 100 miljard dollar bereikt.

Stagnatie

‘De cijfers tonen aan dat de bedrijfstechnologie definitief het cloud-tijdperk heeft betreden,’ zeggen de onderzoekers. ‘De investeringen hebben het voorbije decennium een gemiddelde groei met bijna 56 procent per jaar laten optekenen. Bij de datacenters bleef die gemiddelde groei daarentegen beperkt tot amper 4 procent per jaar.’

‘Bovendien was de groei van investeringen in datacenters vooral tijdens de eerste jaren van het voorbije decennium geconcentreerd. In vergelijking met de cloudtoepassingen zijn de bestedingen aan datacenters dan ook nagenoeg gestagneerd.’

‘Tijdens het voorbije decennium heeft de computercapaciteit een sterke toename gekend,’ zegt John Dinsdale, hoofdanalist bij Synergy Research Group. ‘Ook de hoeveelheid data die worden gegenereerd en verwerkt, hebben een explosieve groei laten optekenen.’

‘Er is dan ook een steeds stijgende behoefte aan datacenter-capaciteit. Meer dan de helft van alle servers die worden verkocht, gaan echter niet naar individuele bedrijven, maar naar de datacenters van de cloudproviders.’

Transformatie

‘Het voorbije decennium heeft een opmerkelijke transformatie van de markt getoond,’ betoogt Dinsdale. ‘Ondernemingen geven nu bijna 200 miljard per jaar uit aan de aankoop of het gebruik van datacenter-infrastructuur. De cloudproviders zijn echter de belangrijkste begunstigden van die uitgaven geworden.’

Dinsdale voert daarbij aan dat bedrijven geen eigen datacenters meer uitbouwen. ‘Er komt ook geen einde aan die trend,’ voert hij aan. ‘Het grootste deel van de taken wordt naar cloudplatformen overgeheveld, terwijl de interne infrastructuur voorbehouden wordt voor taken met een grotere complexiteit of gevoeligheid.’

‘Het is echter overduidelijk dat steeds vaker op cloudproviders beroep wordt gedaan.’