Chinese producenten zonnepanelen zien nieuwe uitdagingen oprijzen

China zal naar verwachting dit jaar tussen 75 gigawatt en 90 gigawatt zonnekracht installeren. Dat betekent een sterke toename tegenover de groei die vorig jaar werd gerealiseerd. Dat heeft de China Photovoltaic Industry Association (CPIA) gezegd. Tegelijkertijd wordt er echter op gewezen dat de sector met een aantal binnenlandse en internationale uitdagingen geconfronteerd dreigt te worden.

“Vorig jaar werd in China, ondanks onderbrekingen in de aanvoer van grondstoffen en componenten, al een recordcapaciteit van 54,88 gigawatt aan nieuwe zonnekracht in gebruik genomen”, merkt Wang Bohua, voorzitter van de Chinese sectororganisatie, op. “Dat volume zal dit jaar nog sterk worden opgedreven.”

In totaal beschikt China volgens de sectororganisatie inmiddels over 306 gigawatt geïnstalleerde zonnekracht.

Woestijnen

“Chinese zonnekracht zal naar verwachting tot het midden van dit decennium jaarlijks gemiddeld tussen 83 gigawatt en 99 gigawatt aan nieuwe capaciteit installeren”, benadrukt Wang. Hij merkt op dat gedecentraliseerde projecten het voorbije jaar voor de eerste keer in de geschiedenis meer dan 50 procent van de nieuwe geïnstalleerde capaciteit voor hun rekening namen.

Wang gaat ervan uit dat gedecentraliseerde en gecentraliseerde projecten in de toekomst aan eenzelfde tempo zullen groeien.

China koestert plannen om in een aantal regio’s in het centrum en in het oosten van het land de installatie van zonnepanelen op daken van gebouwen te stimuleren. In die gebieden blijft de afstand tot de consument immers beperkt en kan een gemakkelijke toegang tot het elektriciteitsnet worden gegarandeerd.

Tegelijkertijd zijn er ook projecten om grote zonnecentrales te bouwen in de Gobi en andere afgelegen woestijngebieden in het westen van het land. Inmiddels zouden in die regio al voor ongeveer 100 gigawatt aan nieuwe projecten zijn voorzien.

Uitdagingen

China is de grootste producent van zonnepanelen in de wereld, maar Wang waarschuwt voor mogelijke uitdagingen. Hij wijst daarbij naar een snelle groei van de productie in de Verenigde Staten en een aantal Europese landen, die voor de Chinese industrie een toenemende concurrentie zou kunnen vormen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft begin februari alvast de tarieven op geïmporteerde apparatuur voor zonnekracht uit China met vier jaar verlengd. 

Daarnaast wijst Wang echter ook op binnenlandse maatregelen om het nationale energiegebruik onder controle te houden. Daarbij worden industriële installaties die een verbruik van meer dan 50.000 ton steenkoolequivalent laten optekenen, aan sterkere controles onderworpen.

Dit kan volgens Wang ook betrekking hebben op een aantal producenten van zonnepanelen, waardoor de productie zou kunnen worden afgeremd.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20