Is Afghanistan een humanitair dilemma? China roept IMF en Wereldbank op financiële steun te hervatten

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, roept het IMF en de Wereldbank op om hun financiële steun aan Afghanistan te hervatten. Sinds de overname door de taliban hebben alle internationale instellingen hun geldstromen naar Afghanistan stilgelegd. Sindsdien kreunt het land onder geldtekorten en hongersnood, kan de internationale gemeenschap de Afghaanse bevolking helpen zonder de taliban te verrijken?

Sinds de machtsovername door de taliban in Afghanistan drijft het land steeds dieper weg in een economische en humanitaire crisis. Om de economie terug in leven te blazen, roept de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi de internationale kredietorganisaties op om hun geldstromen van en naar het land terug te ontvriezen.

De internationale gemeenschap bevroor alle hulp naar het land om zo geen steun te verlenen aan het regime van de taliban. Het was die internationale steun dat de Afghaanse economie draaiende hield, zonder valt het land in een enorme crisis. Enkele weken geleden bleek nog dat de taliban om hulp vroeg bij de technocraten van de vorige regering, aangezien zij niet weten hoe ze met een economische crisis van dit formaat moeten omgaan.

De oproep van China legt een dilemma bloot voor de internationale gemeenschap: kunnen we de Afghaanse bevolking helpen zonder de taliban te verrijken? Of zal een vorm van steun en samenwerking met de jihadistische groepering nodig zijn om een humanitaire ramp te voorkomen?

Crisis van ongezien formaat

Door het stilvallen van de financiële steun is de economie in Afghanistan volledig stilgevallen. Overheidspersoneel krijgt al maanden geen loon meer uitgekeerd, de banken beschikken niet meer over de nodige cashreserves en door een lange periode van droogte komt het land zonder voedselvoorraden te zitten.

De humanitaire ramp in Afghanistan is zodanig ernstig dat er nieuwsberichten verschenen over ouders die hun kinderen verkopen in ruil voor eten. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn er wereldwijd 2,6 miljoen Afghanen hun land ontvlucht. Binnen Afghanistan zijn er nog eens 3,5 miljoen mensen hun huis ontvlucht en op zoek naar opvang binnen de landsgrenzen.

China’s belang in Afghanistan

China vraagt nu om de steun te hervatten, om zo een failliet van het land te vermijden. China is al langer bezig met vleierij tegenover de taliban. De Chinezen hebben namelijk heel wat investeringen gedaan in Afghanistan in de infrastructuur en economie, die willen ze ongetwijfeld beschermen. In september maakte China reeds bekend 30 miljoen dollar te doneren aan de taliban als noodhulp.

Daarbovenop heeft China er belang bij goede relaties met de taliban te onderhouden zodat Afghanistan niet een populaire bestemming wordt voor mogelijk Oeigoerse vluchtelingen. De Oeigoeren zijn een moslimminderheid uit de Chinese provincie Xinjiang. De Chinese overheid voert een moordend repressief beleid tegenover de Oeigoeren, ziet ze als staatsgevaarlijk omwille van hun geloof en sluit Oeigoeren daarom op in heropvoedingskampen waar ze regelmatig martelingen moeten doorstaan. Door goede relaties met de taliban te onderhouden, kan de Chinese overheid vermijden dat er vanuit Afghanistan een Oeigoerse terroristische cel wordt opgericht.

Ook Rusland riep eerder op om de internationale steun voor Afghanistan te hervatten, om zo de gigantische vluchtelingenstroom die op gang komt door de crisis in te perken en te vermijden dat kwetsbare Afghanen zullen radicaliseren.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20