Analyse: “China zal mogelijk hoger piekverbruik aan steenkool laten optekenen”

Hoewel China ernaar streeft om dit jaar een recordcapaciteit aan hernieuwbare energie uit te rollen, dreigen economische uitdagingen ervoor te zorgen dat het piekverbruik van steenkool in het land niet vroeger zal kunnen worden bereikt dan eerder was gemeld. Mogelijk zal bij dit recordverbruik zelfs nog een hoger volume moeten worden opgetekend dan tot nu toe was ingeschat. Dat blijkt uit een rapport van experts van het persbureau Reuters.

De Chinese president Xi Jinping beloofde vorig jaar een strikte controle op de steenkoolsector. Over vier jaar zou volgens de president de afbouw van het verbruik van de brandstof beginnen. Dat initiatief moest het land toelaten om bij de start van het volgend decennium ook een begin te maken met een vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide. 

Energiezekerheid

“Het is onwaarschijnlijk dat deze doelstellingen zullen veranderen, maar milieugroeperingen vrezen dat de toenemende bezorgdheid over de energiezekerheid ertoe zal leiden dat het gebruik van steenkool en de emissies van broeikasgassen op een beduidend hoger niveau zullen pieken dan voorheen werd verhoopt”, merken de experts op.

China beschuldigt Europa ervan om rond de klimaatactie een hypocriete houding aan te nemen. Zhang Jianhua, hoofd van het Chinese National Energy Administration, merkt daarbij op dat Europa andere landen op het gebied van klimaatverandering de les wil spellen, maar inmiddels zelf opnieuw tot een grotere steenkoolproductie is overgegaan om zijn energievoorziening veilig te kunnen stellen.

China daarentegen blijft volgens Zhang Jianhua zijn inspanningen op het gebied van hernieuwbare energie verder opvoeren.

China verwacht dat zijn consumptie van steenkool nog drie jaar een stijgende trend zal kennen. “Verwacht wordt dat de helft van de nieuwe Chinese energiecapaciteit door hernieuwbare bronnen zal worden ingevuld”, voert Reuters aan. “Maar dit betekent dat ook nog altijd 250 gigawatt energie op basis van fossiele brandstoffen zal worden geïmplementeerd.”

Er wordt aan toegevoegd dat China vorig jaar zijn steenkoolproductie met 490 miljoen ton heeft opgevoerd. Dat is voldoende om aan de gecombineerde vraag van Duitsland en Rusland te voldoen. Het land beschouwt steenkool nog altijd als zijn belangrijkste energiebron.

Klimaatdiplomatie

China is ook doorgegaan met de bouw van nieuwe steenkoolcentrales. Daarbij werd vorig jaar de grootste activiteit in een half decennium opgemerkt. Zhang Jianhua merkte op dat het aandeel van hernieuwbare brandstoffen in het totale energieverbruik van China tot het einde van dit decennium met 1 procentpunt per jaar zal toenemen.

Tevens streeft het Aziatische land ernaar om tegen datzelfde tijdstip het vermogen aan windenergie en zonnekracht op 1.200 gigawatt te brengen. Dat betekent bijna een verdubbeling tegenover de niveaus die vorig jaar werden opgetekend

Sarah Brown, klimaatanalist bij de denktank Ember, waarschuwt dat de Europese landen de slagkracht van hun klimaatdiplomatie zouden kunnen verzwakken indien de tijdelijke terugkeer naar steenkool voor langere tijd zou worden aangehouden. 

Jorrit Gosens, energiespecialist aan de Australia National University, maakt anderzijds gewag van gemengde signalen over het klimaatengagement van China. “De steenkoolproductie steeg in de eerste helft van dit jaar met 11 procent, maar er zijn geen tekenen dat ook de consumptie zal stijgen” meent hij. “Een groot deel van de productiestijging is immers bedoeld om de dalende invoer te compenseren.”

“De energiecrisis en de terugkeer naar steenkool in Europa bezorgtensommigen in China een moment van leedvermaak”, zegt ook Li Shuo, klimaatadviseur bij Greenpeace in Peking. “De situatie zet China bovendien aan om zijn nationale energiezekerheid met alle mogelijke middelen te waarborgen.”

(jvdh)

Meer