China lanceert ecologische versie van het bbp

De Chinese techhub Shenzhen zal weldra de eerste modelstad worden die gebruik maakt van het ‘gross ecosystem product’ (GEP). Dat is een alternatieve versie van het bbp die rekening houdt met de aanwezigheid van ecologische factoren zoals bossen, graslanden, woestijnen, zoet water en oceanen, in verhouding met de economische output van de stad.

China zal in het zuidelijke start-up-paradijs Shenzhen (12,5 miljoen inwoners) de alternatieve, meer ecologisch-gerichte versie van het bbp introduceren. Dit systeem zal regio’s een score geven die rekening houdt met de impact van de lokale economie op verschillende natuurlijke factoren. China noemt het systeem het ‘gross ecosystem product’ (GEP).

Uiteindelijk zou het volledige Aziatische land zelfs het GEP kunnen gebruiken als maatstaf. De ecologische impact van een de economische nijverheid binnen een stad wordt namelijk steeds belangrijker voor China. De Chinese overheid wil vermoedelijk het belang van het bbp ook aanpakken nadat ze in 2021 een lagere bbp-groei aankondigde als jaarlijks streefdoel. Momenteel wil China het bbp van haar steden met zo’n 6 procent doen toenemen in 2021.

Hoe wordt het GEP berekend?

Verschillende vormen van het GEP dat China zal implementeren werden al getheoretiseerd sinds de jaren ‘70. Volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN) berekent het GEP de totale jaarlijkse waarde van geleverde ecologische goederen en diensten die de mens en de natuur ten goede komt. Deze waarde kan zowel in ecologische als financiële begrippen worden uitgedrukt.

Door het GEP deels los te koppelen van financiële waarden, kan de maatstaf wel heel abstract en bovendien subjectief worden. Ecologische termen die het GEP ook kunnen uitdrukken, bevatten bijvoorbeeld bossen, graslanden, moerassen, woestijnen, agriculturele gronden, gronden voor aquacultuur en groene zones binnen de stad. Ook rivieren en delen van naburige oceanen die betrokken worden bij de lokale economische activiteit kunnen daar bij opgeteld worden.

Volgens de Amerikaanse National Academy of Sciences meten het GEP en het bbp dus twee totaal verschillende zaken. Het GEP duidt eigenlijk de totale waarde van de natuurlijke bijdragen tot een economie, maar zal zeker geen goede parameter zijn om de totale waarde van goederen en diensten in een regio te berekenen.

Discussie onder academici

Shenzhen begint met de opmeting van zijn GEP vanaf Augustus. De stad zal voor verschillende jaren data moeten verzamelen om haar GEP te kunnen onthullen. Op basis van het experiment zal China nagaan of het de moeite is om het model uit te breiden in het land.

Binnen de Chinese academische wereld is er nog discussie of het nieuwe model wel nuttig is. ‘Er zullen nog verschillende mensen moeten overtuigd worden. We moeten ook nog uitklaren of het de moeite is om dit model naar andere steden te brengen,’ zei Peng Peng, de voorzitter van Society Reform, een lokale denktank van de provincie Guangdong.

Lees ook:

Meer