Britse studie: “Luchtvaart lukt er niet in eigen klimaatdoelstellingen te halen”

De internationale luchtvaartindustrie lukt er niet in om haar eigen klimaatdoelstellingen te halen. Amper een op de vijftig doelstellingen die sinds het begin van deze eeuw door de luchtvaart naar voor werden geschoven, kon inmiddels al worden gehaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de ecologische organisaties Possible en Green Gumption.

“Bijna elk doel dat de luchtvaartindustrie sinds het begin van deze eeuw heeft gesteld, blijkt uiteindelijk te zijn gemist, herzien of in alle stilte genegeerd”, zegt Leo Murray, directeur innovatie bij Possible. “Deze bevindingen ondermijnen de plannen van overheden om luchtvaartmaatschappijen de ruimte te geven hun uitstoot door middel van zelfregulering te verminderen.”

Ongeloofwaardig

“Het onderzoek maakt duidelijk dat zelfregulering een ongeloofwaardige oplossing voor het emissieprobleem van de luchtvaart zou zijn”, benadrukt Murray. “Het is onmogelijk te verwachten dat deze industrie aan de verwachtingen op het gebied van emissiereductie zal voldoen, indien de sector nog nooit een van zijn eerdere klimaatdoelstellingen heeft kunnen realiseren.”

“Het is duidelijk dat de reductie zal moeten gerealiseerd worden door een heffing op frequent flyers. Die heffing zou het massale gebruik van de luchtvaart door een kleine groep mensen, die echter het grootste deel van de uitstoot van de sector veroorzaken, kunnen ontmoedigen.”

Vliegtuigreizen waren drie jaar geleden verantwoordelijk voor 2,1 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen die door de mens wereldwijd werd veroorzaakt. Dat komt volgens cijfers van de Air Transport Action Group overeen met een emissie van ongeveer 915 miljoen ton. “Geraamd wordt dat amper 15 procent van de bevolking 70 procent van de totale trafieken in de luchtvaart vertegenwoordigen”, zegt Possible nog.

De onderzoekers ontdekten dat onduidelijke definities, een ondoorzichtige monitoring en inconsistente rapportage het vaak moeilijk maken om de doelen te beoordelen. Daarnaast wordt opgemerkt dat vele doelstellingen plotseling ook blijken veranderd, vervangen of verdwenen te zijn.

“Maar ook wanneer de doelstellingen worden gehaald, blijken de ambities onvoldoende hoog om de klimaatimpact van de luchtvaart te verminderen”, merkt Possible nog op.

Rookgordijn

De onderzoekers concluderen dat de klimaatdoelstellingen vaak niet meer dan een rookgordijn zijn om de dagelijkse gang van zaken in de sector verder te laten gaan. “Deze doelstellingen lijken vooral een tactiek om bij de overheid en het publiek een indruk van vooruitgang te wekken en een strategie om eventuele wettelijke hinderpalen voor de aanhoudende groei in de industrie te omzeilen”, voert Possible aan.

“Het rapport negeert opzettelijk de historische investeringen van de huidige Britse regering in technologie, brandstof en andere toepassingen om tegen het midden van deze eeuw een klimaatneutrale luchtvaart te creëren, zonder verdere belastingen te moeten opleggen”, wierp een woordvoerder van het Britse ministerie van Transport in een reactie op de studie op.

“Er is al een budget van 180 miljoen pond gereserveerd om de ontwikkeling van duurzame vliegtuigbrandstoffen te versnellen. Daarnaast is er ook 685 miljoen pond voorzien voor de ontwikkeling van emissievrije vliegtuigtechnologie.”

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20