Britse contact-app kiest voor gedecentraliseerde model van Apple en Google

Het Verenigd Koninkrijk gaat de contact-controles voor de bestrijding van verdere corona-besmettingen op een andere manier organiseren. Er zal nu gekozen worden voor een nieuwe applicatie met de decentrale bluetooth-technologie van Google en Apple.

Die toepassing zou een aantal voordelen bieden tegenover de eigen applicatie van de Britse overheid, die met een centrale opslag van gegevens werkte.

Privacy

In onder meer Nederland, Duitsland en Italië werd al langer gebruik gemaakt van het systeem dat door Apple en Google werd aangeboden. De Britse overheid koos echter voor de ontwikkeling van een gedecentraliseerde app, die op servers de identiteit opsloeg van personen die met besmette patiënten in contact waren geweest.

Uiteindelijk besliste de Britse regering echter de ontwikkeling van de eigen app te stoppen en ook voor de bluetooth-technologie van Apple en Google te kiezen.

De bluetooth zou verschillende voordelen hebben. Onder meer wordt gewag gemaakt van een betere bescherming van de privacy.  De oorspronkelijke app van de Britse overheid sloeg de verzamelde gegevens op een centrale server op.

Bij de optie van Apple en Google worden de gegevens over de contacten echter uitsluitend op de telefoons van de betrokkenen opgeslagen. De app kan de gebruikers daarbij waarschuwen indien ze recent in de nabijheid van een besmette corona-patiënt zijn geweest.

Er worden echter geen details gegeven over de identiteit van de patiënt en de locatie van het contact. Hierdoor wordt het voor de autoriteiten en potentiële hackers moeilijker om de geregistreerde data te bemachtigen en voor andere doelstellingen te gebruiken. Verder wordt erop gewezen dat de bluetooth-optie grensoverschrijdend kan werken met landen die dezelfde technologie hanteren.

Afstanden

Tests door de Britse National Health Services (NHS) gaf tevens aan dat de gecentraliseerde app problemen vertoonde met de registratie van iPhones. De tegenhanger van Apple en Google slaagde er daarin nagenoeg alle telefoons van zowel Android als iPhone in de omgeving te identificeren.

Wel zou de app minder goede prestaties laten optekenen in de bepaling van de concrete afstanden die bij de contacten werden opgetekend. De technologie zou het lastig hebben om afstanden van één en drie meter van elkaar te onderscheiden.

Frankrijk heeft wel voor een gecentraliseerde optie gekozen. Margrethe Vestager, Europees commissaris voor mededinging, wees er daarbij al op dat de app niet complementair was met de technologie van een aantal buurlanden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20