Britse banken blijven in internationale rol Londen geloven

Britse banken, verzekeraars en aanverwante partijen zijn van mening dat Londen wereldwijd een toonaangevend financieel centrum zal blijven, ondanks de onzekerheid over de regelgeving als gevolg van de brexit. Dat blijkt uit een rapport van de Lloyds Bank, gebaseerd op een enquête bij meer dan honderd financiële groepen.

De onderzoekers stelden vast dat een meerderheid van de respondenten ervan overtuigd is dat Londen een cruciaal financieel centrum zal blijven.

Verhuis

Het Verenigd Koninkrijk verliet de Europese Unie, zijn grootste exportklant, in december vorig jaar. Dit had tot gevolg dat duizenden banen en miljarden euro’s aan handel naar financiële centra op het Europese continent verhuisden. Dat deed de vrees rijzen dat de invloed van Londen in de mondiale financiële wereld zou worden ondermijnd.

Het onderzoek van de Lloyds Bank toont echter dat meer dan tweederde van de respondenten ervan overtuigd blijkt dat Londen een topcentrum zal blijven. Wel zegt 42 procent te verwachten dat de Britse financiële sector pas over twee jaar opnieuw toegang tot de Europese Unie zal krijgen. Bijna 33 procent vreest zelfs dat die toegang voor altijd onmogelijk zal zijn geworden.

“De ondervraagden zeggen dat vooral veranderingen in de regelgeving een impact op de sector zullen hebben”, zeggen de onderzoekers. “Het Britse ministerie van Financiën heeft na de brexit een reeks hervormingen uitgewerkt, waarvan diverse maatregelen nog moeten worden uitgevoerd.”

“Volgens 32 procent van de ondervraagden zal het Britse concurrentievermogen volgend jaar verbeteren. In die groep noemt 48 procent die nieuwe regelgeving daarbij de belangrijkste positieve invloed. Anderzijds bleek dat 17 procent vreest voor een ondermijning van het Britse concurrentievermogen. In die categorie verwijst 78 procent naar de negatieve impact van diezelfde regelgeving.”

Vertrouwen

“In vergelijking met vorig jaar tonen de ondervraagde bedrijven aanzienlijk meer vertrouwen in de groei van de Britse economie en de vooruitzichten van de Britse financiële sector”, merkt Lloyds Banking nog op.”

Uit het rapport bleek dat 88 procent van de respondenten ervan uitgaat dat de Britse economische groei volgend jaar zal verbeteren, tegenover slechts 20 procent vorig jaar. Ook denkt 32 procent dat het Verenigd Koninkrijk een sterkere groei dan de andere landen van de G7 zal kennen. Vorig jaar werd hier slechts een score van 7 procent opgetekend.

Tevens verwacht 55 procent dat de groei van de Britse financiële dienstverlening volgend jaar zal versnellen, tegenover 13 procent vorig jaar. Dat weerspiegelt zich ook in het vertrouwen binnen de eigen onderneming, want 65 procent verwacht een toename van de inkomsten, tegenover slechts 31 procent vorig jaar.

Recent nochtans had de sectororganisatie TheCityUK gewaarschuwd dat Londen binnen vijf jaar zijn status als wereldwijde financiële grootmacht dreigde te verliezen.

“Een sterk veranderend internationaal economisch landschap is een van de belangrijkste redenen waarom Londen het voorbije decennium in de financiële wereld terrein heeft verloren tegenover wereldwijde concurrenten zoals New York of Hongkong”, aldus de organisatie.

“Europa is bezaaid met steden die ooit het toonaangevende internationale centrum van hun tijd waren. De Britse regering moet meer inspanningen doen om te vermijden dat Londen datzelfde lot zou zijn beschoren. Londen heeft het voorbije decennium een groei gekend, maar zijn wereldwijde concurrenten zijn sneller gegroeid.”

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20