Big Oil en banken duimen voor Trump, Tesla en groene energie voor Biden

Beleggingsexperten zijn het grosso modo eens welke sectoren baat hebben bij welke kandidaat, al zijn er enkele twijfelgevallen. De beursvloer volgt de verkiezingsdag met spanning. Wie inzette op de verkeerde kandidaat, dreigt zijn broek te scheuren.

Voor welke sectoren is een overwinning van Trump goed nieuws?

De banksector. Aangenomen wordt dat Trump veel minder dan Biden geneigd zal zijn om de banken te reguleren, beperkingen op te leggen of zwaarder te belasten.

De traditionele olie- en gassector. Trump is een groot voorstander van de klassieke fossiele brandstoffen zoals olie en gas. De grote energiebedrijven zijn ook belangrijke geldschieters van zijn campagne. Vier jaar geleden koos Trump zelfs de CEO van Exxon Mobil Rex Tillerson als minister van Buitenlandse Zaken, maar Tillerson werd later ontslagen.

Defensie. Trump zal vrijwel zeker niet besparen op de enorme Amerikaanse defensie-uitgaven, terwijl Biden dat mogelijk wel zal doen.

Voor welke sectoren is een overwinning van Biden goed nieuws?

Hernieuwbare energie. Biden heeft al een grootschalig plan voor schone energie en duurzaamheid in het vooruitzicht gesteld mocht hij verkozen raken.

E-auto’s. Een Democratische overwinning zou ook leiden tot grotere belastingkortingen voor elektrische auto’s en de uitbouw van een laadpalennetwerk langs de grote Amerikaanse snelwegen, wat een forse boost zou betekenen voor e-autobouwers als Tesla. Trump verklaarde tijdens de campagne dat ook hij elektrische auto’s genegen is, alleen vindt hij de uitstootbeperkingen in een Democratische staat als Californië overdreven.

Gezondheidszorg. Biden zal de draad van vier jaar geleden willen oppikken en Obamacare, de uitbouw van gesubsidieerde gezondheidszorg voor iedereen, nieuw leven inblazen.

Infrastructuur. Een overwinning van Biden is goed nieuws voor grote infrastructuurprojecten, want de Democraat heeft een ‘keynesiaans’ stimuleringsbeleid in gedachten, met grote overheidsinvesteringen in bruggen, wegen en telecominfrastructuur. Ook Trump belooft infrastructuurwerken, maar zijn plannen zijn minder concreet.

De twijfelgevallen

Big Tech. Of Trump dan wel Biden de beste kandidaat is voor technologiereuzen als Facebook, Amazon of Google, daar zijn de meningen over verdeeld.

Puur ideologisch zullen de CEO’s van de meeste techreuzen wellicht eerder in het Democratische kamp te situeren zijn en Silicon Valley ligt ook in Californië, traditioneel een Democratische burcht. De immigratiebeperkingen van de regering-Trump, die ook het aantrekken van techtalent bemoeilijken, vielen er slecht, net als de confrontaties met China, een belangrijke afzetmarkt voor een bedrijf als Apple.

Toch hebben de toplui van de Big Tech-bedrijven de communicatiekanalen met het Witte Huis van Trump altijd opengehouden. De Republikein lijkt zich wat minder druk te maken om de almacht van Big Tech, terwijl in het Democratische kamp het opbreken van de grote technologiebedrijven een van de thema’s was tijdens de voorverkiezingen.

Big Pharma. Net als de banken hebben de grote farmaciebedrijven wellicht minder regels te vrezen onder Trump dan onder Biden. Al is het verschil volgens analisten niet zo zwart-wit. Zo heeft Trump tijdens zijn bewind maatregelen genomen om prijsverlagingen voor medicijnen af te dwingen. Bevriende farmagroepen hebben duidelijk een streepje voor bij de uittredende president. Op persconferenties over de coronapandemie maakte Trump reclame voor welbepaalde farmaproducten van Amerikaanse makelij.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20