Benzine heeft het loden tijdperk definitief achter zich gelaten

In Algerije kunnen autobestuurders niet langer hun tank met loodhoudende benzine vullen. Daarmee behoort het tijdperk van de loodhoudende benzine definitief tot het verleden. Algerije was immers de laatste natie in de hele wereld waar dit type brandstof nog beschikbaar was.

Experts van de Verenigde Naties hebben het daarbij over een belangrijke mijlpaal, waarbij een zware bedreiging voor de gezondheid van de mens en de planeet is weggenomen.

Vroegtijdige overlijdens

Loodhoudende benzine maakte in 1922 zijn debuut. In de jaren zeventig van de voorbije eeuw was er lood aanwezig in bijna alle benzine die wereldwijd werd getankt. De Verenigde Naties noemden de brandstof echter een catastrofe voor het leefmilieu en de volksgezondheid.

Experts zeggen dat het verdwijnen van de loodhoudende benzine jaarlijks meer dan 1,2 miljoen vroegtijdige overlijdens vermijdt. De eliminatie van de loodhoudende benzine is onderdeel van een bredere actie om de luchtvervuiling in de hele wereld terug te dringen.

“Lood is extreem toxisch en kent geen veilig niveau van blootstelling”, zeggen de wetenschappers. “De brandstof heeft gedurende het grootste deel van een eeuw de lucht, het stof, de grond, het drinkwater en voedselgewassen vervuild.”

“Hartaandoeningen, beroertes en kanker waren daarvan het gevolg. De eliminatie van lood is van bijzonder groot belang voor kinderen, want de stof schaadt hun ontwikkelende hersenen en leervermogen.”

“De succesvolle handhaving van het verbod op gelode benzine betekent een enorme mijlpaal voor de wereldwijde gezondheid en het leefmilieu”, betoogt Inger Andersen, directeur van het United Nations Environmental Programme (Unep).

De effecten van het laatste gebruik van deze brandstof zullen volgens de experts waarschijnlijk echter nog tientallen jaren kunnen worden gevoeld. Een recente studie wees uit dat de stof, die twintig jaar geleden in Londen verboden werd, vandaag op de luchtkwaliteit in de Britse hoofdstad nog steeds een impact heeft.

“Hoewel de loodgehaltes in de stad veel lager zijn dan op hun hoogtepunt in de jaren tachtig van de vorige eeuw, blijven ze nog steeds ver boven het natuurlijke niveau”, luidt het.

Het metaal van de emissies bleek gedurende vele decennia op stedelijke oppervlakken en bodems te worden afgezet. Bovendien wordt het lood door de wind herhaaldelijk opnieuw in de lucht opgejaagd.  

Ontwikkelingslanden

In de jaren tachtig van de voorbije eeuw hadden de meeste landen met hoge inkomens het gebruik van loodhoudende benzine al verboden, maar de brandstof werd twintig jaar geleden in bijna alle landen met lage of middelmatige inkomens nog steeds getankt.

De Verenigde Naties begonnen vervolgens een campagne om ook daar de brandstof te laten verbannen. Algerije is nu het laatste land in de wereld dat aan die oproep gehoor heeft gegeven.

Giftig lood wordt echter nog steeds gebruikt in verven, batterijen en in huishoudelijke artikelen. De volgende stap van de Verenigde Naties zal erin bestaan om fossiele brandstoffen uit de autosector te weren en het gebruik van milieuvriendelijker brandstof te verplichten.

Daarbij waarschuwen experts echter dat de volgende decennia 1,2 miljard nieuwe wagens zullen worden verkocht. Een groot deel daarvan – vooral in ontwikkelingslanden – zal nog altijd van fossiele brandstoffen gebruik maken.

De experts wijzen erop dat gebruikte voertuigen van slechte kwaliteit uit Europa, de Verenigde Staten en Japan bij de overstap van deze rijkere gemeenschappen naar elektrische mobiliteit naar landen met een laag of middelbaar inkomen zullen worden geëxporteerd.

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20