Belgische modesector verloor door coronavirus al 1,2 miljard euro omzet

De coronacrisis heeft de omzet van de Belgische modeketens al met 1,2 miljard euro doen dalen. Dat blijkt uit een rapport van Comeos, de Belgische federatie voor handel en diensten. De federatie vraagt efficiënte maatregelen om de sector te helpen.

In maart zou de sector volgens de cijfers van Comeos 373 miljoen euro minder inkomsten hebben gehaald tegenover dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zouden de Belgische modewinkels 63 procent omzetverlies hebben moeten boeken. In april was er zelfs sprake van een achteruitgang met 591 miljoen euro. Dat kwam overeen met een terugslag van 90 procent.

De winkels konden de tweede week van mei hun deuren weer openen. Daardoor kon het verlies die maand enigszins worden afgeremd. Maar ook tijdens die periode werden er 241 miljoen euro minder inkomsten geregistreerd dan in mei vorig jaar. Dat vertegenwoordigde een daling met 35 procent.

Wanneer er een balans over de eerste vijf maanden van dit jaar wordt gemaakt, heeft de Belgische modesector bijna 40 procent minder inkomsten geboekt dan dezelfde periode vorig jaar. De handelaars doen volgens Dominique Michel, afgevaardigd bestuurder van Comeos, wat mogelijk is om nog een gedeelte van de verloren verkopen te reageren, maar het zal volgens hem niet meer mogelijkheid om de situatie dit jaar nog recht te trekken.

Gewesten

Tijdens de eerste twee maanden van de lockdown werden in de drie gewesten ongeveer dezelfde verliezen geregistreerd. In mei bleek wel dat Vlaanderen zich relatief gemakkelijker weer herstelt. De Vlaamse winkels moesten tijdens die maand nog een omzetverlies van 40 procent melden, maar in Wallonië en Brussel liep die achteruitgang op tot respectievelijk 40 procent en zelfs 50 procent.

Dominique Michel waarschuwt dat er maatregelen nodig zullen zijn om uit de impasse te geraken. ‘De fiscale lastenverlaging in het derde kwartaal zal heel wat bedrijven ondersteunen,’ merkt hij op. ‘Op korte termijn vragen we echter ook een verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht tot eind dit jaar.’

‘Ook zou de vrijetijdscheque van 300 euro in de kledingwinkels besteed moeten kunnen worden. De volgende legislatuur moet dan verder werk maken van een sterkere concurrentiekracht van de handel, onder meer door een gerichte lastenverlaging voor de lage lonen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20