Belgen en alcohol: Hoe meer we verdienen, hoe meer we drinken

De rijkenclub OESO publiceert deze week een uitgebreid dossier over alcoholisme. Alcoholconsumptie wordt door de OESO gedefinieerd door jaarlijkse verkoop van pure alcohol in liters per persoon van 15 jaar en ouder. Uit het rapport moet blijken dat de Belg jaarlijks gemiddeld iets minder dan 10 liter pure alcohol tot zich neemt. Daarmee parkeert ons land zich in de middenmoot. 

Vooral de Letten, Oostenrijkers, Tsjechen en Fransen drinken veel. Onze zuiderburen rangschikken met bijna 12 liter pure alcohol per persoon zelfs boven de Russen. Aan de andere kan van het spectrum moslimlanden als Indonesië en Turkije. Ook Israëliërs drinken weinig alcohol.

Hoe meer we verdienen, hoe meer we drinken

Maar… de OESO geeft ook antwoord op de vraag wie in ons land drinkt. Volgens de organisatie is er in veel landen een duidelijk verband tussen inkomen en alcoholconsumptie.

In de OESO-landen hebben zowel mannen als vrouwen in de hogere inkomensgroepen de neiging om makkelijker alcohol te drinken. Maar in 5 landen is die trend zeer uitgesproken: Canada, Finland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en… België.

Op de grafiek hier linksboven de mannen (donkerblauw) en vrouwen (lichtblauw) in de verschillende inkomenscategorieën, waarbij 1 staat voor een laag en 5 voor een hoog inkomen.

Nog volgens het OESO-rapport Preventing Harmful Alcohol Consumption levert elke geïnvesteerde euro in het voorkomen van drankmisbruik tot 16 euro aan economische voordelen op, exclusief de gevolgen voor de bedrijven in de sector.

Ook in het rapport: ‘Tijdens de lockdowns meldden vrouwen, ouders van jonge kinderen, mensen met hogere inkomens en mensen met symptomen van depressie en angst de grootste toename van het alcoholgebruik, bijvoorbeeld in Australië, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het aantal noodoproepen om huiselijk geweld te melden is in de EU-landen met 60 procent gestegen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20