Beijing valt uit de lijst met 200 meest vervuilde steden

Peking is goed op weg om de luchtvervuiling te verminderen, maar de pollutie ligt in de Chinese hoofdstad nog altijd vier keer hoger dan de veiligheidsgrenzen van de World Health Organization (WHO). Dat blijkt uit een studie van het onderzoekslaboratorium AirVisual, onderdeel van het Zwitserse bedrijf IQAir, aanbieder van technologieën voor luchtzuivering.

De onderzoekers merken op dat de notoir slechte luchtkwaliteit van Peking de voorbije jaren gevoelig is verbeterd.

Gehalveerd

“De Chinese hoofdstad zal dit jaar wellicht uit de lijst van tweehonderd meest vervuilde steden van wereld verdwijnen,” zegt AirVisual. “Peking zit op schema om de niveaus fijn stof – de meest dodelijke versie van luchtverontreiniging – dit jaar met bijna 20 procent te verminderen in vergelijking met vorig jaar.”

“Gedurende de eerste acht maanden van dit jaar lieten de metingen een gemiddelde aanwezigheid van 42,6 microgram fijn stof per kubieke meter lucht optekenen. Tijdens dezelfde periode vorig jaar was er nog sprake van 52,8 microgram.”

“In vergelijking met tien jaar eerder is het verschil nog opvallender,” benadrukt AirVisual. “Dan blijken de niveaus meer dan gehalveerd. Bij het begin van dit decennium liet de luchtverontreiniging in Peking een verbijsterend niveau van 104 microgram per kubieke meter noteren.”

“Zes jaar geleden lieten de metingen voor de eerste keer een daling optekenen. Die trend heeft zich sindsdien steeds verder doorgezet. De huidige niveaus van luchtverontreiniging blijven in Peking desondanks nog altijd veel hoger dan de veiligheidsgrenzen die door de World Health Organization zijn opgegeven.”

Revolutie

“Fijnstof is bijzonder gevaarlijk,” zeggen de onderzoekers nog. “Het kan zich diep in de longen vastzetten. Uiteindelijk kan het probleem tot zware gezondheidsproblemen – zoals ademhalingsaandoeningen, longkanker en cardiovasculaire ziektes – leiden.”

De verbetering van de luchtkwaliteit is in belangrijke mate te danken aan een gerichte strategie van het stadsbestuur. Onder meer zijn campagnes opgezet om het verbruik van steenkool drastisch te verminderen. Daarnaast besliste de overheid om de meest vervuilende fabrieken te sluiten of naar een andere locatie te verplaatsen.

Tegen de viering van de zeventigste verjaardag van de Chinese revolutie, begin oktober, heeft de stedelijke overheid bijkomende maatregelen voor een betere luchtkwaliteit genomen. Een aantal fabrieken moeten hun productie tijdelijk stopzetten. Op die manier wil Peking de emissies in belangrijke mate terugdringen.

Daarnaast besliste het stadsbestuur om de verkoop van vuurwerk en brandstof te beperken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20