Barcelona experimenteert met wegdek van niet-recycleerbaar plastic afval

De Spaanse stad Barcelona heeft een straat uitgerust met een nieuw wegdek, bestaande uit een duurzaam materiaal dat vooral is vervaardigd met behulp van niet-herbruikbare kunststoffen. Dat heeft het stadsbestuur van Barcelona bekendgemaakt.

De straat, gelegen in de wijk Bon Pastor, is bedoeld als proefproject om de weerstand van de nieuwe wegbedekking tegen zwaar verkeer te observeren en te meten. Indien het experiment positieve resultaten oplevert, zal het product in meer straten en buurten van de Catalaanse hoofdstad worden toegepast.

Nuttige bestemming

Ramingen geven aan dat de productie van dit nieuwe wegdek heeft geleid tot een afname van 17 ton koolstofdioxide, vergeleken met de uitstoot van een bestrating die met traditionele methodes en materialen zou worden aangelegd.

Om het materiaal voor het traject te maken, deden de fabrikanten beroep op ongeveer 4,5 ton plastic dat niet kon worden gerecycleerd. In plaats daarvan heeft het materiaal op een einde van zijn levenscyclus alsnog een nuttige definitieve bestemming gekregen.

De initiatiefnemers merken op met de aanleg van de nieuwe bestrating een oplossing voor ongeveer drieduizend huishoudelijke vuilniszakken vol plastic te hebben kunnen aanreiken.

De nieuwe bestrating werd aangebracht in de Paseo de la Verneda, een straat in het noordoostelijke deel van de stad. Het nieuwe materiaal, waarin sporen zijn verwerkt van kunststoffen die hun levensduur al hadden beëindigd, blijkt een hogere weerstand te hebben in vergelijking met traditionele wegverhardingen.

Het nieuwe wegdek zou beter reageren op de blootstelling aan regelmatig passerende zware voertuigen zoals bussen en vrachtwagens.

Bredere toepassing

Indien het procédé op grote schaal wordt toegepast, kan volgens de fabrikanten een mogelijkheid worden aangereikt om een oplossing te vinden voor de enorme hoeveelheden plastic die momenteel op vuilnisbelten, illegale stortplaatsen of waterwegen terechtkomen of op open sites worden verbrand.

Het materiaal helpt tevens de totale emissies die plastic producten tijdens hun hele levensduur veroorzaken, te verminderen.

Het project vormt een van de vele experimentele en radicale innovaties die worden uitgeprobeerd om de problematiek van het plastic afval aan te pakken. Er wordt immers gewaarschuwd dat er tegen het midden van deze eeuw in de oceanen meer plastic dan vis zal zijn te vinden.

Spanje produceert jaarlijks meer dan twee miljoen ton plastic afval. Daarvan kan momenteel slechts 43 procent worden gerecycleerd.

(evb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.