Autofinanciering tweedehandswagen

 

Als je net je rijbewijs hebt gehaald, of als je oude barrel nodig aan vervanging toe is, kun je ervoor kiezen om een nieuwe auto aan te schaffen, maar even goed om een tweedehands exemplaar te gaan rijden. Wat je beweegreden ook is, in alle gevallen geld dat ook een tweedehands wagen betaald zal moeten worden. Met een beetje geluk heb je het nodige geld opzij gelegd waar je het voertuig mee kunt betalen. Helaas heeft niet iedereen de mogelijkheid om (voldoende) geld te sparen om een tweedehands auto mee te bekostigen zodat er naar andere oplossingen gezocht dient te worden om de kosten toch te kunnen dragen.

Verschillende mogelijkheden bij de financiering van een auto

Om de financiering van een tweedehands wagen te regelen, heb je doorgaans een aantal verschillende mogelijkheden om uit te kiezen. Omdat niet elke optie even gunstig uitvalt, hebben we een aantal financieringsmogelijkheden voor tweedehands wagens op een rijtje gezet om je een duidelijk beeld te geven van alle voor- en nadelen ervan.

Eigen spaargelden aanspreken voor de financiering van een tweedehands wagen

De meest gunstige manier om je tweedehandse wagen te betalen, is uiteraard door je eigen vermogen aan te spreken. In een heleboel gevallen betekent dit dat je je spaargeld van de bank moet halen. In bepaalde gevallen zul je echter wel rekening moeten houden met het feit dat niet alle spaargelden vrij opneembaar zijn en je dus een soort boete zult moeten betalen over het bedrag dat je van je spaarrekening op wilt nemen. Zelfs als dit niet het geval is, zul je altijd te maken krijgen met een lagere rentevergoeding op je spaarsaldo als je geld van een sparrekening afhaalt.

 • Voordelen:
  • Geen rentevergoeding betalen over een afgesloten (auto)lening bij een bank of andere financiële instelling,
  • Geen maandelijkse aflossingstermijnen, zoals bij een lening wel het geval zal zijn,
  • Geen registratie bij het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) zodat je kredietscore niet negatief beïnvloed kan worden,
  • Geen check bij het CKP.
  • Je hoeft geen aanvraagprocedure voor een (auto)lening te doorlopen.
 • Nadelen:
  • Minder spaarrente,
  • Verliezen van de getrouwheidspremie.

Lenen van familie of vrienden voor de financiering van een tweedehands wagen

Op het moment dat je zelf niet over de nodige financiële middelen beschikt om een tweedehands wagen mee te financieren, dan kun je ervoor kiezen om een familielid of goede vriend om hulp te vragen. De meeste mensen schromen echter om deze vraag te stellen aan dierbaren, en een heleboel schamen zich er ronduit voor, omdat ze dit doorgaans zien als een inbreuk op hun privacy of ze de goede relatie niet onnodig onder druk willen zetten. Zodra je echter toch besluit om iemand in je naaste omgeving om lening wilt vragen waarmee je je tweedehandse auto kunt betalen, dan is het zaak om alle gemaakte afspraken duidelijk op papier te zetten. Zo zullen beide partijen weten wat er van hem, of haar, wordt verwacht en welke afspraken er exact zijn gemaakt ten aanzien van (de betaling van een eventuele leenvergoeding en) de terugbetaling van de leensom.

 • Voordelen:
  • Minder, of vaak zelfs geen, rentevergoeding betalen over een afgesloten (auto)lening bij een bank of andere financiële instelling,
  • Geen registratie bij het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) zodat je kredietscore niet negatief beïnvloed kan worden.
  • Geen check bij het CKP.
  • Eventuele spaargelden, en dus ook rentevergoedingen en getrouwheidspremies zullen in stand gehouden worden,
  • Je hoeft geen aanvraagprocedure voor een (auto)lening te doorlopen.
 • Nadelen:
  • Onnodige druk op de bestaande relatie tussen de verstrekker en ontvanger van de lening,
  • Privacy gevoeligheid omdat iemand uit je omgeving weet dat je geld nodig had om een tweedehands wagen te kunnen financieren.

Geld lenen bij een bank of andere financiële instelling voor de financiering van een tweedehands wagen

Indien je zelf niet over voldoende contanten of spaargeld beschikt, en niemand in je directe omgeving om een lening kunt, of wilt, vragen, dan bestaat er de mogelijkheid om een aanvraag voor een lening aan te vragen bij een bank of andere financiële instelling. Deze kredietverstrekkers zullen je echter nooit kosteloos geld lenen om je tweedehandse wagen mee te kunnen financieren. Je moet dan ook zeker rekening houden met de betaling van een zogenaamde rente- of leenvergoeding over het bedrag dat je hebt geleend. Doordat de hoogte van deze vergoeding sterk uiteen kan lopen van kredietverstrekker tot kredietverstrekker, maar ook van leenvorm tot leenvorm, is het absoluut aan te bevelen om vooraf verschillende offertes aan te vragen bij meerdere aanbieders van (auto)lening. Alleen dan kun je immers de meest gunstige lening achterhalen (qua rentevergoeding, maar ook qua algemene leenvoorwaarden).

 • Voordelen:
  • Eventuele spaargelden, en dus ook rentevergoedingen en getrouwheidspremies zullen in stand gehouden worden.
  • Privacy blijft gewaarborgd omdat niemand hoeft te weten dat je een (auto)lening aan bent gegaan.
 • Nardelen:
  • Maandelijkse betaling van een bepaalde rentevergoeding betalen over het openstaande bedrag van een afgesloten (auto)lening bij een bank of andere financiële instelling,
  • Elke maand dien je een zekere aflossingstermijn te voldoen,
  • Elke lening vanaf 1000 euro of een looptijd van minimaal 3 maanden zal geregistreerd worden bij het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) en kan dus invloed hebben op je kredietscore.
  • Voor de goedkeuring van leningen vanaf 1000 euro of een looptijd van minimaal maanden zal eerst een check bij het CKP uitgevoerd moeten worden,
  • Je moet een aanvraagprocedure voor een (auto)lening te doorlopen en deze kan soms enige tijd in beslag nemen.
  • Een aanvraag voor een (auto)lening) hoeft niet per definitie goedgekeurd te worden.

Rood staan bij een bank voor de financiering van een tweedehands wagen

Door bij je bank de mogelijkheid aan te vragen om rood te staan, dus om een negatief saldo op te mogen bouwen, kun je soms voldoende speelruimte creëren om je tweedehandse wagen te kunnen financieren. Hierbij moet je echter wel rekening houden met het volgende:

 • je bank zal dit niet altijd toestaan,
 • wanneer je wel rood mag staan, zullen daar erg hoge kosten aan verbonden zijn.
 • Voordelen:
  • Eventuele spaargelden, en dus ook rentevergoedingen en getrouwheidspremies zullen in stand gehouden worden.
  • Privacy blijft gewaarborgd omdat niemand hoeft te weten dat je een (auto)lening aan bent gegaan.
 • Nardelen:
  • Maandelijkse terugkerende betaling van een bepaalde rentevergoeding betalen over het negatief saldo bij de bank,
  • Wanneer je meer dan 1000 euro rood staat zal dit als lening geregistreerd worden bij het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) en kan dus invloed hebben op je kredietscore.
  • Voor de goedkeuring van rood staan zal vaak eerst een check bij het CKP uitgevoerd moeten worden,
  • Je moet een aanvraagprocedure voor rood staan doorlopen en deze kan soms enige tijd in beslag nemen.
  • Een aanvraag voor rood staan bij je bank hoeft niet per definitie goedgekeurd te worden,
  • De rentevergoeding die in rekening wordt gebracht door de bank over het openstaande negatief saldo is in de regel erg hoog.

Gebruik van een kredietkaart voor de financiering van een tweedehands wagen

Bij een bank, of andere financiële instelling, kun je vaak een kredietkaart aanvragen (en deze vervolgens te gebruiken om je tweedehandse wagen mee te financieren. Hierbij moet je echter wel rekening houden met het volgende:

 • je bank zal deze aanvraag niet altijd goedkeuren,
 • er kosten verbonden kunnen zijn aan het gebruik van de kredietkaart (dus nog voordat je een transactie hebt kunnen doen),
 • wanneer je wel een kredietkaart verstrekt krijgt, zullen daar erg hoge kosten aan verbonden zijn (mits je de kredietkaartrekening niet de eerst volgende keer in één keer voldoet).
 • Voordelen:
  • Eventuele spaargelden, en dus ook rentevergoedingen en getrouwheidspremies zullen in stand gehouden worden.
  • Privacy blijft gewaarborgd omdat niemand hoeft te weten dat je een (auto)lening aan bent gegaan
  • Onder bepaalde voorwaarden kan je aankoop verzekerd zijn tegen schade of diefstal als deze volledig met de kredietkaart is betaald.
 • Nardelen:
  • Maandelijkse terugkerende betaling van een bepaalde rentevergoeding betalen over de openstaande kredietkaartrekening,
  • Wanneer je meer dan 1000 euro aan kredietkaartschuld open hebt staan, zal dit als lening geregistreerd worden bij het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) en kan dus invloed hebben op je kredietscore.
  • Voor de goedkeuring van een kredietkaartaanvraag zal vaak eerst een check bij het CKP uitgevoerd moeten worden,
  • Je moet een aanvraagprocedure voor een kredietkaart doorlopen en deze kan soms enige tijd in beslag nemen.
  • Een aanvraag voor een kredietkaart hoeft niet per definitie goedgekeurd te worden,
  • De rentevergoeding die in rekening wordt gebracht door de kredietkaartverstrekker over een openstaand saldo is in de regel erg hoog.

Geld lenen zonder tussenkomst van een bank of andere financiële instelling voor de financiering van een tweedehands wagen

Als je zelf niet over voldoende contanten of spaargeld beschikt, je niemand in je naaste omgeving om een lening kunt, of wilt, vragen en liever niet bij een bank of andere officiële kredietverstrekker een lening aan wilt vragen, dan bestaat er de mogelijkheid om een aanvraag voor een lening aan te vragen bij een andere verstrekker van leningen en kredieten. Deze kredietverstrekkers zullen, net zoals reguliere banken en financiële instellingen, je echter nooit kosteloos geld lenen om je tweedehandse wagen mee te kunnen financieren. Je moet dan ook zeker rekening houden met de betaling van een zogenaamde rente- of leenvergoeding over het bedrag dat je hebt geleend. Doordat de hoogte van deze vergoeding sterk uiteen kan lopen van kredietverstrekker tot kredietverstrekker, maar ook van leenvorm tot leenvorm, is het absoluut aan te bevelen om vooraf verschillende offertes aan te vragen bij meerdere aanbieders van (auto)lening. Alleen dan kun je immers de meest gunstige lening achterhalen (qua rentevergoeding, maar ook qua algemene leenvoorwaarden). Vanwege het feit dat dit soort verstrekkers van (auto)lening vaak alleen actief zijn op het internet doe je er goed aan om hun betrouwbaarheid en leenvoorwaarden goed na te gaan voor je van één van hun diensten gebruik gaat maken.

 • Voordelen:
  • Eventuele spaargelden, en dus ook rentevergoedingen en getrouwheidspremies zullen in stand gehouden worden.
  • Privacy blijft gewaarborgd omdat niemand hoeft te weten dat je een (auto)lening aan bent gegaan.
 • Nardelen:
  • Maandelijkse betaling van een bepaalde rentevergoeding betalen over het openstaande bedrag van een afgesloten (auto)lening bij een bank of andere financiële instelling,
  • Elke maand dien je een zekere aflossingstermijn te voldoen,
  • Elke lening vanaf 1000 euro of een looptijd van minimaal 3 maanden zal geregistreerd worden bij het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) en kan dus invloed hebben op je kredietscore.
  • Voor de goedkeuring van leningen vanaf 1000 euro of een looptijd van minimaal maanden zal eerst een check bij het CKP uitgevoerd moeten worden,
  • Je moet een aanvraagprocedure voor een (auto)lening te doorlopen en deze kan soms enige tijd in beslag nemen.
  • Een aanvraag voor een (auto)lening) hoeft niet per definitie goedgekeurd te worden.
  • Er zijn een heleboel malafide kredietverstrekkers actief zodat je altijd op je hoede dient te zijn voor wanpraktijken. Dit kun je echter in zekere mate voorkomen door vooraf de kredietverstrekker en diens leenvoorwaarden goed na te trekken.
 • Afsluiten van een minilening voor de financiering van een tweedehands wagen

Op het moment dat je maar een paar honderd euro aan een tweedehands wagen wilt gaan besteden, en slechts tijdelijk te kampen hebt met geldgebrek, dan is het afsluiten van een minilening wellicht een goede optie. Een minilening is, zoals de naam al aangeeft, een leenvorm waarbij je slechts een beperkt geldbedrag kunt lenen. Een ander kenmerk van dit soort leningen is dat je de leensom binnen een zeer korte tijd weer terugbetaald dient te hebben, uiteraard samen met de (over het algemeen vrij hoge) leenvergoeding. Om een minilening af te kunnen sluiten zul je online op zoek moeten gaan naar de meest gunstige aanbieder. De voorwaarden en de te betalen leenvergoedingen kunnen overigens sterk uiteenlopen waardoor ook nu weer het aanvragen van offertes bij verschillende aanbieders en de vergelijking van de kosten en voorwaarden absoluut aan te raden is. Verder is het raadzaam om eerst eveneens de betrouwbaarheid van de aanbieder van minileningen na te trekken voordat je ermee in zee gaat.

 • Voordelen:
  • Eventuele spaargelden, en dus ook rentevergoedingen en getrouwheidspremies zullen in stand gehouden worden.
  • Privacy blijft gewaarborgd omdat niemand hoeft te weten dat je een (auto)lening aan bent gegaan.
  • Geen registratie bij het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) zodat je kredietscore niet negatief beïnvloed kan worden.
  • Geen check bij het CKP waardoor de aanvraagprocedure sterk kan worden beperkt en je ook met een bestaande schuldenlast geld kunt lenen,
  • De aanvraag van een minilening verloopt geheel digitaal waardoor deze vaak erg snel kan verlopen.
 • Nardelen:
  • Relatief klein geldbedrag dat per keer kan worden geleend,
  • Per aanbieder kun je slechts één minilening afsluiten,
  • Erg korte looptijd van de minilening zodat je dus op korte termijn al over voldoende financiële middelen dient te beschikken om de lening ineens samen met de vergoeding af te lossen,
  • Erg hoge leenvergoeding die moet worden betaald,
  • Een aanvraag voor een minilening) hoeft niet per definitie goedgekeurd te worden.
  • Er zijn een heleboel malafide kredietverstrekkers actief zodat je altijd op je hoede dient te zijn voor wanpraktijken. Dit kun je echter in zekere mate voorkomen door vooraf de kredietverstrekker en diens leenvoorwaarden goed na te trekken.

Afsluiten van een lening voor de financiering van een tweedehands wagen bij een onbekende partij

Wanneer alle overige optie geen soelaas kunnen bieden, dan zou je kunnen besluiten om geld te lenen van een totaal onbekende persoon. Op speciale websites kun je namelijk in contact worden gebracht met mensen die een deel van hun vermogen aan je uit willen lenen (natuurlijk tegen betaling van een forse leenvergoeding). Over het algemeen kun je echter stellen dat deze mensen niet zonder reden hun vermogen uitlenen aan anderen. Sommigen doen dit bijvoorbeeld om zwart geld wit te wassen, maar de meesten azen alleen maar op een exorbitant hoge leenvergoeding. Verder dien je altijd goed te letten op extreme leenvoorwaarden die door malafide personen of organisatie worden gesteld als je geld leent. Zo zijn onder andere gevallen bekend waarbij eerst een bepaald bedrag betaald dient te worden aan de kredietverstrekker voordat deze je een lening wil verstrekken.

 • Voordelen:
  • Eventuele spaargelden, en dus ook rentevergoedingen en getrouwheidspremies zullen in stand gehouden worden.
  • Privacy blijft gewaarborgd omdat niemand hoeft te weten dat je een (auto)lening aan bent gegaan.
  • Geen registratie bij het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) zodat je kredietscore niet negatief beïnvloed kan worden.
  • Geen check bij het CKP waardoor de aanvraagprocedure sterk kan worden beperkt en je ook met een bestaande schuldenlast geld kunt lenen.
 • Nardelen:
  • Vaak extreem hoge leenvergoeding die moet worden betaald,
  • Het is vaak lastig om te achterhalen van wie je eigenlijk geld leent,
  • De herkomst van de leensom is vaak ronduit dubieus te noemen,
  • Er zijn een heleboel malafide kredietverstrekkers actief die op deze manier te werk gaan zodat je altijd op je hoede dient te zijn voor wanpraktijken. Dit kun je echter in zekere mate voorkomen door vooraf de kredietverstrekker en diens leenvoorwaarden goed na te trekken.

Zorgvuldig onderzoek voorkomt problemen achteraf

Op welke manier je ook geld wilt gaan lenen voor de financiering van je tweedehandse wagen, in alle gevallen doe je er verstandig aan om vooraf goed na te gaan of:

 • er: geen addertjes onder het gras zitten,
 • je de meest gunstige leenvorm hebt gekozen,
 • je in zee gaat met een betrouwbare kredietverstrekker.

In de regel is het goed om niet te hard van stapel te lopen en grondig diverse leenvormen en aanbieders met elkaar te vergelijken ten aanzien van de gevraagde leenvergoeding en de uiteindelijke kosten voor het lenen van een bepaalde geldsom. Het opvragen van verschillende offertes en het vergelijken van meerdere producten kan je namelijk aan het einde van de rit veel geld besparen.

Alternatieven voor een lening voor de financiering van een tweedehands wagen

Om een tweedehands wagen te kunnen financieren, is het niet altijd noodzakelijk om een lening af te sluiten. Je kunt soms namelijk ook op andere manieren aan voldoende financiële middelen komen om de aankoop te kunnen bekostigen. Hierbij kun je onder andere denken aan:

 • op zoek gaan naar verborgen vermogen, zoals vergeten banktegoeden of waardepapieren, die je in zou kunnen wisselen voor contant geld,
 • verkoop of inruil van je oude auto (dit kan meestal alleen als je qua aankoop bereid bent om een stap terug te doen en bijvoorbeeld een relatief nieuwe wagen inruilt bij de aanschaf van een ouder exemplaar),
 • verkoop van ongebruikte goederen, bijvoorbeeld op een rommelmarkt of tijdens een garageverkoop,
 • het doorvoeren van besparingen zodat je na enige tijd voldoende geld over hebt gehouden om de tweedehandse wagen met eigen financiële middelen aan te kunnen schaffen. Hierbij kun je onder andere denken aan besparingen op het gebied van:
  • uit eten gaan,
  • stapavonden,
  • merkartikelen,
  • impulsaankopen,
  • energiekosten,
  • allerlei abonnementen en lidmaatschappen.

Voordat je een (auto)lening aan gaat vragen dien je jezelf bovendien eerst af te vragen of je daadwerkelijk geld moet gaan lenen om een tweedehands wagen aan te kunnen schaffen. In bepaalde gevallen kun je immers beter de aankoop een poosje uitstellen, en bijvoorbeeld tijdelijk het openbaar vervoer of je fiets gebruiken om van plaats A naar plaats B te reizen. De kosten die je dan maakt, kunnen namelijk een stuk lager uitvallen dan bijvoorbeeld de rentevergoeding die over een (auto)lening in rekening gebracht zal worden. Of dit in jou persoonlijke situatie aan de orde is, kun je alleen zelf bepalen door goed naar je financiële situatie te kijken en eerlijk te zijn tegenover jezelf. Wanneer je namelijk een lening afsluit, ongeacht of deze voor de financiering van een auto wordt gebruikt, zonder dat je over de gevolgen ervan na hebt gedacht en je terugbetalingmogelijkheden hebt bestudeerd, dan bestaat er een reële kans dat je in de financiële problemen kunt belanden.

Door een lening aan te gaan voor de financiering van je tweedehandse wagen ga je immers een financiële verplichting aan die je uiteraard ook na moet komen, die gedurende een bepaalde tijd steeds weer in je financiën ingepland dient te worden en die je budget in deze periode negatief zal beïnvloeden. Op het moment dat je ook maar de meest geringe twijfel hebt over je mogelijkheden om het geleende geld probleemloos terug te betalen, dan dien je er direct vanaf te zien om je zelf niet onnodige in de (financiële) problemen te brengen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20