Aosta is in Europese Unie meest aan personenwagen verhangen

In de Europese Unie worden per inwoner gemiddeld 0,53 personenwagens geteld. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gebaseerd op cijfers van twee jaar geleden. Er wordt daarbij echter van grote regionale verschillen gewag gemaakt.

De grootste penetratie werd door Eurostat opgetekend in een aantal Italiaanse regio’s. De laagste scores werden anderzijds geregistreerd in de Franse overzeese gebieden en sommige Griekse regio’s.

Lokale economie

In het algemeen kan worden opgemerkt dat de oostelijke lidstaten van de Europese Unie de laagste penetratiegraad werd geregistreerd. De westelijke lidstaten laten de hoogste scores optekenen, maar hier moeten een aantal opvallende regionale verschillen worden gemeld.

Italië vertoont de hoogste concentratie aan personenwagens van de hele Europese Unie. Helemaal bovenaan staat de regio Aosta met 1.787 wagens per duizend inwoners, gevolgd door Trente (1.285) en Bolzano (871). De top vijf bestaat verder uit Flevoland (857) in Nederland (857) en de Åland-eilanden in Finland (840)

“Deze regionale resultaten zijn vaak gekoppeld aan de lokale economische situatie, maar kunnen ook door specifieke omstandigheden worden beïnvloed”, voeren de onderzoekers aan. “De hoge cijfers van Aosta kunnen alvast aan voordelige fiscale regels worden gelinkt. In Flevoland kan anderzijds worden verwezen naar een ligging in de omgeving van een grote stad.”

Helemaal onderaan de lijst staat het Franse overzeese departement Mayotte, waar per duizend inwoners amper 72 personenwagens worden geteld. Daarna volgen de Peloponnesos (186), Frans-Guyana (209), Centraal-Griekenland (238) en de Noord-Egeïsche Zee (261).

Bedrijfsvoertuigen

Het beeld wordt echter compleet anders wanneer naar de penetratie van bedrijfsvoertuigen wordt gekeken. “Hier kunnen tussen de regio’s in het westen en oosten van de Europese Unie geen systematische verschillen worden waargenomen”, merken de onderzoekers op.

“Het aandeel van de bedrijfsvoertuigen in de totale autovloot in een regio is afhankelijk van meerdere factoren. Daarbij moet onder meer worden gekeken naar de regionale vervoerssystemen en de infrastructuur voor de verschillende soorten goederenvervoer, zoals de capaciteit van snelwegen, spoorlijnen, havens en luchthavens.”

“De economische kenmerken van de regio spelen eveneens een rol. Wanneer de regionale economie wordt gedomineerd door maakindustrieën zullen er meer bedrijfsvoertuigen kunnen worden opgemerkt dan in gebieden die vooral door services worden gekenmerkt.”

“Ook wanneer de regio zich langsheen een belangrijke Europese goederencorridor bevindt, mag een grotere aanwezigheid van bedrijfsvoertuigen worden verwacht.”

Twaalf van de vijftien regio’s van de Europese Unie met het laagste aandeel van bedrijfsvoertuigen in de totale autovloot bevinden zich in stedelijke gebieden van Duitsland. Deze aandelen variëren tussen 7,4 procent tot 9,7 procent.

Anderzijds bevinden negen van de vijftien regio’s met het hoogste aandeel bedrijfsvoertuigen zich in Spanje. Daar variëren de scores tussen 25,4 procent op de Canarische Eilanden en 19,4 procent in Catalonië.

De onderzoekers wijzen er wel op geen cijfers over Griekenland te hebben kunnen verzamelen. Drie jaar geleden had dat land nog het grootste aandeel bedrijfswagens in zijn totale autovloot.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20