Nagenoeg een tiende Europese autoverkoop is zuiver elektrisch

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden in Europa 233.413 nieuwe wagens met een exclusief elektrische aandrijving verkocht. Daarmee werden 11,1 procent meer auto’s op batterijen verkocht dan dezelfde periode vorig jaar. Dat staat in een rapport van de Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (Acea).

Elektrische wagens hadden tijdens het tweede kwartaal van dit jaar daarmee een aandeel van 9,9 procent in de totale verkoop op de Europese markt. Vorig jaar was tijdens diezelfde periode nog een niveau van 7,5 procent geregistreerd.

Verbrandingsmotoren

Uit de cijfers van Acea blijkt verder nog dat wagens met verbrandingsmotoren ook de voorbije maanden verder aan populariteit hebben moeten inboeten. Tijdens de eerste helft van dit jaar ging de verkoop van wagens met dieselmotoren met een derde achteruit tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bij benzinemotoren werd een daling met een vijfde opgetekend.

Desondanks vertegenwoordigen verbrandingsmotoren bij de nieuwe wagens die op de Europese automarkt worden gebracht nog altijd een meerderheid. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar hadden motoren op diesel of benzine in de verkoop immers nog altijd een gezamenlijk aandeel van 55,8 procent. Dezelfde periode vorig jaar werd nog wel een niveau van 62 procent gemeld.

Acea merkt wel op dat 40 procent van de verkochte wagens tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een elektrische krachtbron aan boord hadden. Hybride modellen, die vorig jaar voor de allereerste keer een grotere populariteit genoten dan auto’s met dieselmotoren, bleken daarbij echter met een aandeel van 22,6 procent nog altijd het meest gevraagd.

Hybrides

In het rapport wordt wel aangevoerd dat de verkoop van wagens met exclusief elektrische motoren niet overal in Europa een stijging kon laten optekenen. Ook die sector wordt geconfronteerd met aanvoerproblemen, waardoor de wachttijden voor de kopers oplopen.

Op de grote Europese automarkten konden Spanje en Frankrijk wel een groei met respectievelijk 22 procent en 18,6 procent melden, maar in Italië moest een daling met 19,6 procent worden geregistreerd. Ook in Duitsland kende de markt een lichte inkrimping met 0,5 procent.

De verkoop van plug-in hybrides viel tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met 12,5 procent terug tot 206.501 exemplaren. Omdat echter de verkoop van wagens met verbrandingsmotoren nog een sterkere achteruitgang moesten noteren, konden de plug-in hybrides hun Europees marktaandeel toch nog verder uitbreiden.

In nagenoeg alle grote markten lieten deze modellen een inkrimping van de verkoop registreren. In Frankrijk en Duitsland was er daarbij sprake van een daling met respectievelijk 17,4 procent en 16,9 procent. Ook in Italië viel de verkoop met 6,9 procent terug. Alleen in Spanje kon een stijging met 11,3 procent worden gemeld.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20