Amnesty International wordt al een kwarteeuw geregeerd door ‘toxische’ cultuur

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International gaat al jaren gebukt onder een toxische werkcultuur. Dat is de conclusie van een verslag van consulent Konterra Group. Amnesty International had het bureau gevraagd een doorlichting van zijn organisatie te maken nadat vorig jaar twee werknemers zelfmoord hadden gepleegd. Het verslag beschrijft een werkomgeving waarin een cultuur van pesterijen, overwerk, openlijke vernederingen en nepotisme heerste.

De Konterra Group maakt daarbij gewag van een probleem dat al minstens een kwarteeuw aansleept. Amnesty International werd in het begin van de jaren zestig van de voorbije eeuw door de Britse advocaat Peter Benenson.

Hervormingsplan

“Vele medewerkers getuigden zich bij belangrijke discussies dikwijls buitengesloten te voelen,” zegt het rapport. “Vaak kreeg het personeel bovendien te horen nutteloos te zijn. Tevens waren er geregeld bedreigingen die buiten de context van de normale disciplinaire procedures vielen. Deze problemen blijken al meer dan vijfentwintig jaar de werkcultuur te beheersen.”

Het rapport, dat zich vooral toespitste op het internationale secretariaat van de organisatie in Londen, maakt ook gewag van een ernstig gebrek aan vertrouwen in het hogere management van de organisatie.

“Vele personeelsleden zien hun tewerkstelling als een roeping,” aldus het verslag. “De werknemers zeggen dat de aard van hun opdrachten traumatiserende effecten kan hebben. Het leeuwendeel van de welzijnsproblemen is echter niet gelinkt met de blootstelling aan trauma of lijden. In plaats daarvan hebben vooral de werkcultuur en de arbeidslast een ondermijnende werking.”

Kumi Naidoo, de secretaris-generaal van Amnesty International, erkende dat de studie verontrustende conclusies naar voor bracht. Hij beloofde tegen eind maart een hervormingsplan te zullen indienen.

Reputatieschade

“Amnesty International is zeker niet de enige grote organisatie die met dergelijke problemen werd geconfronteerd,” meldt een commentaar op de studie in de Britse krant The Times. “Oxfam publiceerde recent eveneens tussentijdse conclusies van een rapport over een reeks seksschandalen binnen zijn organisatie.”

“Ook hier bleken de vastgestelde feiten symptomatisch voor een bredere waaier problemen waaronder de organisatie had te lijden. Net zoals bij Amnesty International maakten bij Oxfam veel medewerkers eveneens gewag van pesterijen en een toxische werkomgeving.”

“Veel mensen in de vrijwilligerssector beschrijven moeilijkheden in het beheer van hun organisaties,” zegt The Times. “Medewerkers en managers van deze organisaties kunnen wellicht meer op inzet dan op professionaliteit terugvallen.”

“De overtuiging van het morele gelijk kan nefaste gevolgen hebben. Dat kan leiden tot een houding tegenover collega’s die gekenmerkt wordt door ongeduld en intolerantie. Deze organisaties hebben echter machtige vijanden en zijn dan ook bijzonder kwetsbaar voor reputatieschade. Daardoor dreigt ook hun missie geloofwaardigheid te verliezen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20