Topman met sterke ethiek creëert tevreden en productieve werkvloer

Werknemers voelen zich gelukkiger en tonen zich productiever wanneer hun leiders van sterke morele waarden getuigen, een duidelijke visie hebben en zich tegenover de belanghebbenden van de organisatie engageren.Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sussex en de University of Greenwich.Wanneer leiders dergelijke waarden tentoon spreiden, zou onder meer een daling van het personeelsverloop worden vastgesteld, terwijl de werknemers tevens een grotere tevredenheid zouden laten blijken en ook een sterkere bereidheid zouden tonen om een extra inspanning te leveren.Op de werkvloer zou ook minder cynisme worden vastgesteld.“De werkvloer bestaat niet alleen uit regels en plichten, want ook kunnen ook heel wat andere relaties worden opgemerkt,” benadrukt onderzoeksleider Catherine Bailey, professor management aan de University of Sussex.

Totale persoonlijkheid

“Werknemers verwachten een organisatie die verder wil gaan dan louter winstbejag en financiële doelstellingen op korte termijn, die verantwoordelijk worden geacht voor de recessie op het einde van het voorbije decennium.””In ruil zullen de werknemers zich openstellen voor leiders die niet alleen om zichzelf geven, maar oog hebben voor de bredere maatschappij, sterke morele waarden en ethiek tonen en een geëngageerde opstelling tonen.”Uit het onderzoek blijkt dat in Groot-Brittannië amper één van de vijf managers zichzelf op een dergelijke manier zou omschrijven. Deze resultaten maken de onderzoekers dan ook duidelijk dat de organisaties nog veel opportuniteiten hebben om hun prestaties te verbeteren door de rol van hun managers te herschikken.“Dat betekent echter ook dat de rekrutering van de topkaders op een andere manier moet worden benaderd,” wordt er opgemerkt.“Traditioneel werd vooral gekeken naar de geschiktheid van de kandidaat om een aantal specifieke functies in te vullen. Daarentegen moet rekening worden gehouden met de totale persoonlijkheid, zonder te vergeten dat het onmogelijk is iedereen in een uniform model te passen.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20