Werkvloer is bijzonder gevoelig voor onbeleefd gedrag

Onbeleefd gedrag kan zich op de werkvloer als een virus verspreiden. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Arkansas bij een groep van zeventig werknemers.

Onbeleefde gedragingen – zoals beledigende of neerbuigende opmerkingen en sarcasme – blijken volgens de onderzoekers een besmettelijk karakter te hebben. Er wordt aan toegevoegd dat de besmetting op heel korte tijd – zelfs in de loop van één dag – kan plaats vinden. “Onbeleefd gedrag is minder ernstig dan openlijk vijandelijke acties, zoals pesterijen en bedreigingen,” erkent onderzoeksleider Chris Rosen, professor management aan het Sam Walton College of Business van de University of Arkansas. “Anderzijds moet worden opgemerkt dat onbeleefd gedrag veel frequenter voorkomt dan openlijke vijandigheid en toch een significant effect op de werknemers kan hebben.”

Verliespost

“Bovendien moet gevreesd worden dat onbeleefd gedrag de bedrijven bijzonder veel geld kan kosten. Geraamd wordt dat de omvang van het onbeleefd gedrag op de werkvloer de voorbije twee decennia is verdubbeld.” Gerekend wordt met een verlies van ongeveer 14.000 dollar per medewerker per jaar, te wijten aan productieverlies en een verspilling van werktijd. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat het onbeleefde gedrag ondere meer leidde tot een verhoogde mentale vermoeidheid, waardoor de zelfcontrole van de werknemers werd gereduceerd en de slachtoffers werden aangezet om zich later op de dag op een gelijkaardige onbeleefde manier te uiten. “Deze spiralen van onbeleefdheid treden onbedoeld op en moeten vooral worden geregistreerd in werkplaatsen waar de werknemers vooral doen wat henzelf ten goede komt en niet wat best is voor de organisatie,” zegt professor Rosen. Een goede feedback is volgens de onderzoekers het uitgelezen instrument om het probleem aan te pakken. Dat kan volgens de onderzoekers op een informele manier gebeuren door een verbetering van de dagelijkse interacties op de werkvloer, of op een formele manier door periodieke evaluaties. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20