Amerikaans bedrijf verkoopt al maanden illegaal cannabisolie in België

Al enkele maanden kan je in België cannabisolie kopen, hoewel dat eigenlijk illegaal is. De olie wordt aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Kannaway. De vraag is ook groot, aangezien de voorbije drie jaar al meer dan 500 Belgische artsen cannabis voorschreven en twee patiënten zelfs hun behandeling door het OCMW zagen terugbetaald. Is het verbod dan niet stilaan achterhaald?

Het Amerikaanse bedrijf Kannaway verkoopt medicinale cannabis maar ronselt ook ‘brand managers’ via Facebook en verschillende tweedehandswebsites. Op deze manier kwam Bart Lenaerts uit Wijnegem te weten dat de firma illegale cannabisolie verkoopt in ons land.  

Veel geld

Lenaerts getuigt in Het Nieuwsblad over zijn ervaring met Kannaway: “Eerst kwam iemand uit Engeland vertellen dat ermet deze sector veel geld te verdienen viel. Daarna kwamen verkopers getuigen,maar getuigenissen van patiënten waren er niet. Het was puur op de verkoopgericht. Bovendien verspreidden ze valse informatie over de werking van hunproduct. Ze proberen rijk te worden op kosten van zieke mensen.”

In de advertenties wordt de nadruk hier dan ook sterk op gelegd. De bedragen die het bedrijf aanbiedt gaan van 500 tot 1.500 euro per maand tot het hallucinante 100.000 euro per jaar.  

Gat in de markt

De vraag naar medicinale cannabis is gigantisch, daardoor heeft Kannaway zich dus op royale wijze toegespitst op een gat in de markt. 

“Wij hebben weet van meer dan 800 patiënten diede voorbije drie jaar een voorschrift voor medicinale cannabis gekregen hebbenen van 520 Vlaamse artsen die het ondertussen al een of meerdere keren hebbenvoorgeschreven. En de trend is nog steeds stijgende”, legt Pieter Geens van vzw MedCan, het nationaal expertisecentrum en adviesorgaan voor medicinale marihuana, uit aan De Morgen. Maar het gebruik van medicinale cannabis is, net zoals alle andere vormen van cannabis, verboden in ons land.

Laatste redmiddel

“Een arts in België heeft therapeutischevrijheid”, verduidelijkt Geens. “Zo mag cannabis enkelvoorgeschreven worden als laatste redmiddel.” Enkel in het geval dat geen enkele andere therapie werkt, mag er geopteerd worden voor medicinale marihuana of cannabisolie. 

Met zo’n voorschrift moet je dan nog een keer naar Nederland trekken, want deze medicinale marihuana is niet te verkrijgen in ons land. Maar van zodra je met die medicinale marihuana de Belgische grens overschrijdt, overtreed je de wet.  

“Gelukkig vervolgt het parket niet als er bewezenkan worden dat het om medicinale cannabis op voorschrift gaat. Maar het toont wel aan dat het tijd wordt om het verbod op teheffen”, gaat Geens verder. “Het is vrij zinloos. Er zijn zelfs al twee patiënten in Vlaanderen dievandaag hun medicinale cannabis terugbetaald krijgen van het OCMW”. 

Niet veilig

Geens ijvert voor de legalisering van medicinale cannabis, maar hij verzet zich wel tegen de producten van Kannaway. “Je kunt nooit honderd procent zeker zijn dat jekrijgt waarvoor je betaalt en of de producten wel veilig zijn.”

Het is namelijk niet de eerste keer dat cannabisolie illegaal verkocht wordt in ons land en daarbij ging het al fout. “Het gebeurt soms dat mensen denken dat zecannabisolie kopen op basis van het onschuldige bestanddeel CBD (cannabidiol),maar dat de olie in werkelijkheid toch het bestanddeel THC (tetrahydrocannabinol)bevat (het middel dat van cannabis een roesmiddel maakt, JBG). Zo kunnen ze duspositief testen op druggebruik”, verklaart Geens. “Een ander probleem is dat het percentage CBDdat aangegeven is op het flesje niet overeenkomt met de werkelijkheid. Wat het moeilijkmaakt om het juist te doseren. En net dat is voor patiënten belangrijk.”

Door de huidige wetgeving worden patiënten volgens Geens gedwongen om illegaal te werk te gaan. Door medicinale marihuana te legaliseren, kunnen er duidelijkere regels opgelegd worden en kunnen de producenten op gepaste wijze gecontroleerd worden. 

En die legalisering lijkt dichterbij dan gedacht. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is bezig met het opstellen van richtlijnen voor de fabrikanten van cannabisolie.

Geen vergunning

Maar wat Kannaway doet, is momenteel dus illegaal. “Er is maar één vergund middel op de markt,Sativex, dat enkel voorgeschreven mag worden aan MS-patiënten. Als het bedrijf een voedselsupplement op demarkt wil brengen moet het een procedure doorlopen bij Volksgezondheid. Wiegezondheidsclaims doet, zoals Kannaway, moet een lijviger dossier indienen omhet als medicijn te laten erkennen. Dan moeten klinische proeven aantonen dathet middel veilig is en het beoogde effect heeft. Een niet-erkend middelgebruiken, kan risico’s inhouden”, verklaart Ann Eeckhoud van het FAGG. 

Het Amerikaanse bedrijf geeft al aan niet akkoord te gaan met deze uitspraken. “Dit is laster en smaad. Wij verkopen geen geneesmiddel of voedingssupplement, maar hennepolie. Volgens het moederbedrijf is dat volledig legaal”, reageert Lia Kortland van Kannaway. “We doen niet aan piramideverkoop. Iedereen kanvrij kiezen of hij ‘brand ambassador’ wil worden of niet. Dat je geld verdientals mensen die via jou lid geworden zijn een product kopen, is normaal inmultilevelmarketing. Dat systeem is in België en Nederland misschien gewoonnog niet zo bekend.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20