Amazon gaat 700 miljoen investeren in herscholing van 100.000 medewerkers

Het Amerikaanse technologieconcern Amazon wil de volgende vijf jaar ongeveer honderdduizend werknemers herscholen. Dat heeft Jef Wilke, hoofd consumentendiensten bij het bedrijf, gezegd. Het programma moet de werknemers helpen meer hoogwaardige functies na te streven. Met het initiatief gaat een investering van ongeveer 700 miljoen dollar gepaard. Het programma moet Amazon helpen het personeelsverloop tegen te gaan.

Waarnemers noemen de ingreep een opvallende erkenning dat technologie en automatisering een belangrijke impact hebben de tewerkstelling en de arbeidskwaliteit.

Robots

Het project heeft betrekking op ongeveer een derde van het Amerikaanse personeelsbestand van het concern. “Amazon is een speerpunt geworden van de introductie van automatisering en robotica op de werkvloer,” benadrukt technologie-journalist Todd Bishop in een column voor de nieuwssite Geekwire.

“Het bedrijf heeft steeds benadrukt dat deze nieuwe technologieën weliswaar het karakter van taken veranderen, maar uiteindelijk tot een toename van de tewerkstelling zullen leiden. Met deze aankondiging erkent Wilke echter dat technologie de samenleving en de arbeidsmarkt verandert.”

In een bezoek aan Amazon eerder dit jaar vroeg de democratische politicus Andrew Yang het bedrijf te erkennen dat de automatisering bijdraagt tot een verlies aan tewerkstelling. Dat fenomeen had volgens de politicus ook grote gevolgen gehad.

Hij noemde het banenverlies door de automatisering een belangrijke pijler voor de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president. Vooral in Amerikaanse staten waar de maakindustrie een centrale plaats heeft in de economie, zou volgens Yang de impact groot zijn geweest.

Kritiek

Amazon benadrukt echter sinds de introductie van robots in zijn activiteiten zeven jaar geleden wereldwijd ongeveer driehonderdduizend bijkomend fulltime banen te hebben gecreëerd.

“Het is dan ook een misvatting dat machines mensen uit de arbeidsmarkt zouden wegdringen,” aldus de onderneming. “Robots hebben zelfs een positieve impact op de arbeidsmarkt. De machines nemen immers fysiek belastende en minder aantrekkelijke taken over. Daardoor kunnen mensen meer waardevolle opdrachten uitvoeren.”

Steve Campbell, directeur van het robotprogramma bij Amazon, zei recent dat de onderneming meer mensen moet inhuren om de verhoogde productiviteit van de automatisering te ondersteunen. Amazon gaat de jongste tijd ook actiever in tegen de kritieken die het bedrijf op zijn personeelsbeleid krijgt.

“Tot dusverre heeft de krappe arbeidsmarkt ervoor gezorgd dat de automatisering voorlopig geen cruciale pijler vormt van de presidentsverkiezingen van volgend jaar,” zegt Bishop. “Amazon wijst daarbij naar cijfers van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. Die statistieken maken gewag van zeven miljoen openstaande Amerikaanse vacatures. Daartegenover zouden slechts zes miljoen werklozen staan.”

“Het bedrijf heeft in het verleden ook kritiek gekregen op de arbeidsomstandigheden in zijn vestigingen,” zegt Bishop nog. “Amazon wijst die aantijgingen echter af. Het concern heeft recent ook stappen ondernomen om zijn loonbeleid te verbeteren. Vorig jaar kondigde de onderneming aan om het minimumloon voor zijn Amerikaanse medewerkers naar 15 dollar per uur te verhogen.”