Als 1% van alle Afrikanen tegen 2050 naar Europa trekt hebben we er 13 miljoen mensen bij

Europa zal tegen het midden van deze eeuw een ontvolking kennen die een directe impact zal hebben op de productiviteit en economische groei van het continent. Het beleid moet dan ook tijdig de nodige maatregelen nemen. Dat is de boodschap van een rapport van de Franse economen Jean-Michel Boussemart en Michel Godet.

Het gebrek aan interesse bij de politiek voor het verlies aan inwoners, dreigt volgens hen uiteindelijk de invloed en commerciële slagkracht van Europa aan te tasten. Andere continenten zullen door hun bevolkingsaangroei daarentegen wel hun welvaart kunnen behouden. De Franse economen maken dan ook gewag van een demografische zelfmoord.

Immigratie

“De bevolking van Noord-Amerika zal tegen het midden van deze eeuw nog met 75 miljoen inwoners aangroeien,” aldus Boussemart en Godet. “In Europa zal er echter sprake zijn van een stagnatie op ongeveer 500 miljoen inwoners. Bovendien moet bij de actieve arbeidsbevolking van twintig tot vierenzestig jaar een daling met 49 miljoen eenheden worden verwacht.”

Begin vorig jaar telde de Europese Unie 511,8 miljoen inwoners. Dat betekende een toename met 1,5 miljoen eenheden tegenover het jaar voordien. Die groei was echter volledig te danken aan de immigratie, want sinds het midden van dit decennium kent de Europese bevolking een natuurlijke inkrimping. Er worden meer overlijdens dan geboortes geteld.

Europa is niet de enige regio die met een dalende bevolking zal moeten rekening houden. Geraamd wordt dat China tegen het midden van deze eeuw 28 miljoen inwoners zal verliezen. Ook in Japan en Rusland moet worden gevreesd voor een verlies van respectievelijk twintig miljoen en vijftien miljoen bewoners.

Vluchtelingen

Anderzijds zal Afrika tijdens datzelfde tijdsbestek een aangroei met meer dan 1,3 miljard inwoners kennen. Noord-Afrika alleen al zal zijn populatie met 130 miljoen eenheden zien aangroeien.

De Franse economen suggereren dat in deze tegenstelling een aantal oplossingen voor het Europese probleem kunnen worden gezocht.

“Indien 1 procent van de Afrikaanse bevolkingsaangroei zich in Frankrijk zou vestigen, zou het land tegen het midden van deze eeuw op 13 miljoen extra inwoners kunnen rekenen,” aldus Boussemart en Godet.

Dat fenomeen staat volgens de Franse economen in schril contrast met de politieke en sociale onrust die in Europa drie jaar geleden met de instroom van één miljoen vluchtelingen moest worden geregistreerd.

Boussemart en Godet wijzen er nog nog dat de Verenigde Staten van de Europese problemen gespaard blijven. Dat is volgens de Franse economen te danken aan de natuurlijke aangroei van de Amerikaanse bevolking. Het geboortecijfer ligt in de Verenigde Staten dan ook hoger dan in de Europese Unie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20