‘Alleen Volkswagen en Volvo goed op weg naar elektrische mobiliteit’, vindt ngo-koepel Transport & Environment

Van de grote autofabrikanten doen alleen Volkswagen en Volvo voldoende inspanningen om hun vloot in Europa te elektrificeren. Indien de Europese Unie haar duurzame doelstellingen wil halen, moeten aan de autosector strengere emissielimieten worden opgelegd. Dat is de boodschap van een studie van de campagnegroep Transport & Environment (T&E), gebaseerd op prognoses van het bureau IHS Markit over de toekomstige autoproductie.

De verkoop van hybride en elektrische wagens heeft vorig jaar, gestimuleerd door strengere emissienormen en overheidssubsidies, bijna een bijna verdrievoudiging gekend. Verwacht wordt dat de Europese Unie deze zomer ambitieuzere emissiedoelstellingen zal aankondigen.

Tegen het einde van dit decennium zou de gemiddelde uitstoot van koolstofdioxide van nieuwe auto’s daardoor 50 procent onder het niveau van dit jaar moeten liggen. Op dit ogenblik wordt gestreefd naar een reductie met 37,5 procent.

Ambitieuze doelstellingen

‘Alleen Volkswagen en Volvo hebben een strategie die aan deze scherpere doelstellingen beantwoordt’, zegt Transport & Environment. ‘Volkswagen streeft ernaar om tegen eind dit decennium in Europa een verkoop te realiseren die voor 55 procent uit elektrische voertuigen bestaat.’

‘De vloot van de Zweedse autobouwer Volvo, in handen van het Chinese concern Geely, zou tegen die deadline zelfs exclusief elektrisch moeten zijn. Volkswagen en Volvo hebben agressieve en geloofwaardige strategieën om de transformatie van fossiele brandstoffen naar een elektrische aandrijving over te schakelen.’

‘Andere constructeurs, zoals Ford, hebben weliswaar ambitieuze doelen gesteld, maar mankeren een robuust plan om die plannen te realiseren.’ Ford zou tegen eind dit decennium in Europa een volledig elektrische vloot willen uitbouwen.

Volgens Transport & Environment laten BMW, Jaguar Land Rover (JLR), Daimler en Toyota in de transformatie naar duurzame mobiliteit de slechtste score optekenen. Daarbij wordt gewag gemaakt van een beperkte verkoop van elektrische auto’s, een bescheiden ambitie voor de uitfasering van verbrandingsmotoren, een gebrek aan een duidelijke industriële strategie en vaak een overdreven grote afhankelijkheid van hybride technologieën.

Green Deal

In een reactie benadrukte JLR dat zijn luxemerk Jaguar tegen het midden van dit decennium volledig elektrisch zal zijn, maar over de transformatie van Land Rover werden minder specifieke uitspraken gedaan. BMW en Daimler tonen zich terughoudend met concrete uitspraken over deadlines voor het uitfaseren van wagens met verbrandingsmotoren.

‘Maar zelfs indien de autofabrikanten hun doelstellingen halen, zal de verkoop van elektrische auto’s aan het einde van dit decennium nog steeds 10 procentpunt lager kunnen zijn dan nodig is aan de Green Deal van de Europese Unie om te voldoen. De Green Deal streeft tegen het midden van deze eeuw een nuluitstoot na.

‘In plaats van een reductie van 50 procent van de uitstoot tegen het einde van dit decennium, zou de Europese Unie ambitieuzere doelen kunnen stellen’, zegt Transport & Environment. ‘Daarbij zou de reductie van 50 procent drie jaar vroeger moeten zijn gerealiseerd. Tegen het einde van dit decennium zou vervolgens een vermindering van 70 procent kunnen worden geëist.’

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20