AI-app kan via drone speuren naar plastic in zee

Een team van de biologiefaculteit van de Universiteit van Barcelona heeft een AI-app ontwikkeld die via luchtfotografie kan speuren naar plastic afval in de zee. Normaal gesproken wordt dit afval via directe observaties in kaart gebracht, zoals vanuit vliegtuigen of boten. Maar door de omvang van de oceanen is het moeilijk om echt op grote schaal iets te kunnen zeggen over de vervuiling.

Door automatische luchtfotografie – dus fotografie via zelfvliegende drones – te combineren met algoritmes kan de vervuiling op grote schaal in beeld worden gebracht.

Het team heeft een algoritme ontwikkeld dat de hoeveelheid plastic in de zee kan berekenen door deep learningtechnieken toe te passen. Dankzij de methode kan met 80 procent zekerheid de hoeveelheid plastic afval in een gebied worden ingeschat.

Het algoritme is beschikbaar gesteld via MARLIT, een app die vrij toegankelijk is voor iedereen die zich op professioneel niveau bezighoudt met het kwantificeren van plastic afval in de zee. De modellen zijn getraind met meer dan 3700 afbeeldingen die voor de Mediterrane kust in Catalonië die zijn gemaakt door drones en vliegtuigen. De helft van de foto’s bevatte plastic, de andere helft was afvalvrij. De onderzoekers hopen dat ze MARLIT zo kunnen aanpassen dat het werkt als een autonome sensor op een drone die automatisch plastic vanuit de lucht kan registreren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20