In 4 landen wordt de vastgoedmarkt riskant

In Zweden, Australië, Canada en Hongkong lopen de vastgoedmarkten het grootste risico om de volgende jaren met problemen geconfronteerd te worden, gevolgd door Nieuw-Zeeland en Denemarken. Dat kan ook een belangrijke bedreiging vormen voor de economische activiteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van Oxford Economics, gebaseerd op cijfers over een periode van ruim vier decennia.

Wanneer de woningprijzen meer dan 35 procent hoger liggen dan het gemiddelde over de bestudeerde periode, moet volgens het rapport immers de volgende vijf jaar een daling van de reële woningprijzen met 75 procent worden verwacht.

Schuldenlast

Het onderzoek, gebaseerd op gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking (Oeso), toonde verder aan dat ook Noorwegen, Groot-Brittannië, Zwitserland en Zuid-Afrika tot de risicovolle vastgoedmarkten moeten worden gerekend.

“Daarentegen moeten onder meer in de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, China of Japan de eerstvolgende periode alvast weinig problemen worden gevreesd,” zegt onderzoeksleider Adam Slater, economist bij Oxford Economics. “In de meeste landen werden ook de hypotheken recent niet opvallend duurder. In een aantal gevallen kon zelfs een daling worden gemeld. Er zijn dan ook weinig stimulansen voor een daling van de vastgoedprijzen.”

“Landen met een hoog risico op problematische markten worden daarentegen gekenmerkt door een aanhoudend sterke vraag naar vastgoed en hoge immobiliënprijzen,” zegt Slater. ““Bovendien worden deze landen ook geconfronteerd met een hoge schuldenlast.”

Onder meer bleken in Australië de woningprijzen de voorbije twaalf maanden met bijna 3 procent te zijn gedaald. In Sydney was er zelfs sprake van een inkrimping met 5,6 procent. Bovendien moest worden vastgesteld dat drie van de vier grootste Australische banken de voorbije weken hun hypotheekpremies hebben opgetrokken, hoewel de officiële rentevoeten van de Australische bank op een historisch laagterecord stonden.

Financiële crisis

Slater geeft wel toe dat stijgende intrestvoeten niet altijd een noodzakelijke voorwaarde hoeven te zijn voor een terugval van de prijzen op de vastgoedmarkten. In de meeste lidstaten van de Oeso moeten volgens hem echter alvast de volgende jaren geen grote prijsstijgingen worden verwacht.

De onderzoekers herinneren eraan dat prijsveranderingen op de vastgoedmarkt een belangrijke impact kunnen hebben op de economische activiteit van het land. Problemen op de Amerikaanse hypotheekmarkt lag immers tien jaar geleden aan de basis van de wereldwijde financiële crisis.

“Er kon bovendien worden vastgesteld dat na een economische piekperiode de woningprijzen een neiging tot terugval tonen en daarbij vaak substantiële dalingen laten optekenen,” aldus nog Oxford Economics.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20