Waarom is vastgoed in het Verenigd Koninkrijk zo belachelijk duur?

In geen enkel ander lid van de zeven rijkste landen van de wereld (G7) is zoveel rijkdom aan vastgoed gebonden dan in Groot-Brittannië. Dat blijkt uit een rapport van het Britse Office for National Statistics (ONS). Berekend werd dat Groot-Brittannië in totaal een rijkdom van 12,7 biljoen dollar vertegenwoordigt. Daarvan bleek een bedrag van 6,5 miljard dollar in immobiliën te zijn belegd.

Vastgoed vertegenwoordigt daarmee meer dan de helft (51 procent) van de totale Britse rijkdom. Frankrijk staat met een aandeel van 42 procent op een tweede plaats, gevolgd door Japan (35 procent) en Duitsland (26 procent). Statistieken voor de Verenigde Staten en Italië bleken niet beschikbaar.

Mislukt economisch beleid

Een aantal economen waarschuwt echter dat de hoge grondprijzen in Groot-Brittannië het bewijs zijn van een periode van tientallen jaren mislukt economisch beleid.

De planningspolitiek heeft in het land het aanbod van beschikbare terreinen immers kunstmatig beperkt, waardoor de kosten voor huisvesting worden opgedreven en werknemers weinig kansen krijgen om naar een hogere vastgoedmarkt op te schuiven. “Terwijl het land zichzelf pijn heeft gedaan door de aankoop van dure woningen, had men intensiever kunnen investeren in nieuwe bedrijven”, omschrijft Paul Cheshire, professor economische geografie aan de London School of Economics, het probleem.

“Groot-Brittannië hanteerde vroeger een efficiënte strategie om de huisvestingsmogelijkheden in het stedelijk en voorstedelijk gebied uit te breiden”, aldus Cheshire. “Daarbij werden nieuwe transportnetwerken gebouwd om onder meer delen van Zuidoost-Engeland met Londen te verbinden. Daarin zullen de nieuwe initiatieven echter niet lukken.” 

De econoom verwijst daarbij naar de uitbouw van Crossrail, het nieuw regionaal spoornet dat vanuit Londen een aansluiting op een breed randgebied moet realiseren. Volgens Cheshire zal Crossrail er echter alleen in lukken om de waarde van de bestaande woningen in de regio op te drijven. In de betrokken gebieden, in de landelijke rand rond Londen, is nieuwbouw immers beperkt.

“Er moet dan ook worden gesteld dat Crossrail op het gebied van huisvesting weinig zal opbrengen”, meent Cheshire. “Er zal alleen sprake zijn van een transfer van waarde, waarbij alleen de bestaande vastgoedbezitters baten zullen kunnen genereren.”

Gezinnen

Het totale aantal Britse gronden heeft een waarde van 5 biljoen pond, aangevuld met 1,8 biljoen pond huisvesting en 1,7 biljoen pond andere gebouwen. De waarde van het Britse machinepark en uitrusting werd ingeschat op een bedrag van 823 miljard pond. Daarnaast heeft het land ook 31,8 biljoen pond financiële activa, maar daartegenover staan 31,9 biljoen pond financiële verplichtingen.

Er wordt nog aangevoerd dat de netto Britse rijkdom vorig jaar met 492 miljard pond is toegenomen, ondanks een lichte stijging van buitenlandse leningen. Die groei moet volgens Daniel Groves, statisticus bij het Office for National Statistics, nagenoeg volledig aan de waardestijging van terreinen en vastgoed worden toegeschreven.

Een gemiddeld Brits gezin heeft volgens berekeningen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) een gemiddelde rijkdom van 511.000 dollar. Alleen in de Verenigde Staten en Luxemburg wordt een hogere rijkdom opgetekend. De Britse rijkdom wordt toegeschreven aan het hoge aandeel van het woningbezit en het bezit van private pensioenfondsen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20