Zo komen orkanen aan hun naam

We hebben orkaan Harvey zien passeren, orkaan Irma klopt op de deur en dan liggen Jose en Katia nog klaar om toe te slaan. Harvey, Irma, Jose, Katia, … Hoe worden die orkanen eigenlijk benoemd?

Als je de lijst van orkanen even bekijkt is het al snel duidelijk dat het alfabet wordt gevolgd. Daarnaast merk je ook al snel op dat vrouwelijke en mannelijke namen elkaar afwisselen: van Harvey gaan we naar Irma, Jose en dan weer Katia. Maar hoe zit het voor de rest? Zijn er nog andere regeltjes die worden gevolgd?

Waarom krijgen orkanen eigenlijk een naam?

Je kan je op zich al afvragen waarom orkanen een naam krijgen. Op zich is dat niet zo moeilijk uit te dokteren. Per jaar worden we geteisterd door verschillende orkanen, op sommige momenten woeden er zelfs meerdere op hetzelfde moment rond. Dan is het benoemen van een orkaan gewoon makkelijk. Al is dat niet 100 procent correct, want het zijn niet orkanen die een naam krijgen maar tropische stormen. Die stormen kunnen echter zo groot en sterk worden dat ze uitgroeien tot orkanen. En als orkaan houden ze natuurlijk gewoon de naam die ze kregen als storm. 

Joe Raedle/Getty Images/AFP

Alfabetische lijst

De WMO (Wereld Meteorologische Organisatie) is belast met het toekennen van namen aan stormen. Dat doen ze op basis van een alfabetische lijst. De lijst met namen wordt ook iedere zes jaar opnieuw gebruikt, al valt één ding op: bekende orkanen, zoals Katrina of Sandy komen niet terug. Orkanen van die omvang, die dergelijke desastreuze schade aanrichten en ettelijke mensenlevens kosten, worden uit die lijst verwijderd. 

© NASA

Orkaan Xina?

Het alfabet wordt gevolgd, dus zou je denken dat iedere lijst uit 26 verschillende namen zou bestaan. Maar dat is niet waar, toch niet voor orkanen in de Atlantische Oceaan. Niet alle letters van het alfabet worden opgenomen. Q, U, X, Y en Z worden uit die lijsten geweerd, er zijn dan ook niet heel veel namen die met die letters beginnen. Orkanen in de Stille Oceaan kunnen wel, pakweg, orkaan Ursula of Xavier heten. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20