10 landen met de grootste staatsschuld in verhouding tot hun bbp in 2018

De landen met de grootste staatsschuld zijn de Verenigde Staten en China, maar voor analisten is het nuttiger om te kijken naar hoe die schulden van overheden zich tot het bruto binnenlands product (bbp) verhouden. En dan zijn dit de tien landen met de grootste schuldenberg, met ook een plaats voor België.

De rentevoet was de laatste jaren in veel welvarende landen nog nooit zo laag. Hier en daar bereikte de intrest zelfs een negatief niveau. De overheid kan dankzij een lage rentevoet gemakkelijker lenen en schulden betalen. Concreet is de overheidsschuld het geld dat de regering geleend heeft, maar nog niet kon terugbetalen via belastingen. Van zodra er niet genoeg geld wordt opgehaald, is er sprake van een staatsschuld.

Die schuld is het grootst in de Verenigde Staten en bedraagt al meer dan 20 biljoen dollar. China volgt als tweede met ongeveer de helft van dat bedrag. En Japan sluit de top 3 van grootste overheidsschulden af. Analisten kijken echter ook naar het bruto binnenlands product (bbp) om de toestand van de economie te bepalen, en plaatsen dit in verhouding tot de schuldenlast. Dan ziet de rangschikking er plots anders uit.

1. Japan

© Getty

 • Staatsschuld: 8,4 biljoen euro
 • Schuld per inwoner: 65.936 euro
 • Aantal inwoners: 127,2 miljoen
 • Schuld-bbp ratio: 252,18%

Japan springt in deze ranglijst over de Verenigde Staten, hoewel het land een staatsschuld heeft die nog niet de helft van de Amerikaanse bedraagt. Japan heeft echter een schuld die twee keer hoger is dan het bruto binnenlands product, wat erop wijst dat het land in een moeilijke financiële situatie kan verkeren.

De Japanse economie groeit langzamer dan voorzien. Om die economie te stimuleren heeft de centrale bank van Japan een negatieve intrestvoet ingevoerd.

2. Griekenland

© Getty

 • Staatsschuld: 333,9 miljard euro
 • Schuld per inwoner: 30.882 euro
 • Aantal inwoners: 10,8 miljoen
 • Schuld-bbp ratio: 186,75%

Het zal niemand meer verwonderen dat Griekenland in deze lijst hoog gerangschikt staat. Hun totale schuld is niets vergeleken met die van de grootste economieën ter wereld, maar het land wordt al jaren geplaagd door een zware economische crisis en een enorme werkloosheidsgraad. Sinds 2010 heeft Griekenland al tal van leningen gekregen om het hoofd boven water te kunnen houden, en nu worden die schulden systematisch afbetaald. Daardoor zal de Griekse economie nog wel een tijdje in woelig water blijven.

3. Italië

© Getty

 • Staatsschuld: 2,4 biljoen euro
 • Schuld per inwoner: 40.207 euro
 • Aantal inwoners: 60,8 miljoen
 • Schuld-bbp ratio: 140,26%

Italië blijft een zorgenkind in Europa, en verkeerde sinds 2007 regelmatig in een toestand van recessie. Dit jaar wordt opnieuw gevreesd dat Italië z’n schulden niet zal kunnen aflossen. De plannen van de nieuwe regering in Rome zijn deels verantwoordelijk voor die onrust bij experts. De staatsschuld hoeft op zich geen probleem te zijn, maar de Italiaanse economie presteert al twee decennia heel slecht. De verhouding tot het bbp is nu twee keer meer dan de Europese norm.

4. Portugal

© Getty

 • Staatsschuld: 262,7 miljard euro
 • Schuld per inwoner: 25.321 euro
 • Aantal inwoners: 10,4 miljoen
 • Schuld-bbp ratio: 136,23%

Ook Portugal heeft een zware financiële crisis achter de rug en heeft de voorbije jaren om steun moeten vragen. Intussen is het land fiscaal terug gezond, maar de staatsschuld ligt nog steeds hoger dan het bruto binnenlands product van het land. Dat betekent dat de crisis toch niet helemaal voorbij is.

5. Cyprus

© Getty

 • Staatsschuld: 21,6 miljard euro
 • Schuld per inwoner: 25.523 euro
 • Aantal inwoners: 847.008
 • Schuld-bbp ratio: 113,36%

In navolging van de Griekse crisis kende ook Cyprus de nodige financiële problemen. De banken van Cyprus verkeerden in 2012 en 2013 in crisis door een combinatie van problemen in eigen land en de nabijheid van Griekenland, waar de crisis toen een hoogtepunt had bereikt. Daardoor leden de Cypriotische banken plots zware verliezen. Toen de op één na grootste bank van het land failliet ging, kreeg Cyprus een steunpakket.

6. Singapore

© Getty

 • Staatsschuld: 467,6 miljard euro
 • Schuld per inwoner: 84.477 euro
 • Aantal inwoners: 5,5 miljoen
 • Schuld-bbp ratio: 110,60%

Singapore is de sterkste stijger in deze ranglijst. Het is één van de rijkste landen ter wereld, maar de staatsschuld is erg groot in verhouding tot het bbp. De voorbije twee jaren is de economische groei ernstig vertraagd, waardoor Singapore nu voortdurend op de rand van recessie balanceert.

7. Bhutan

© Getty

 • Staatsschuld: 2 miljard euro
 • Schuld per inwoner: 2.609,07 euro
 • Aantal inwoners: 774.830
 • Schuld-bbp ratio: 108,64%

De bedragen zijn een pak kleiner in dit kleine Aziatische land, maar Bhutan heeft wel een hoge staatsschuld in verhouding tot het bruto binnenlands product. Vooral India voorziet Bhutan van financiële steun, aangezien beide economieën nauw verbonden zijn. Bhutan is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van buitenlandse arbeiders.

8. Spanje

© Getty

 • Staatsschuld: 1,2 biljoen euro
 • Schuld per inwoner: 26.576 euro
 • Aantal inwoners: 46,5 miljoen
 • Schuld-bbp ratio: 108,59%

De Spaanse crisis was de voorbije jaren goed zichtbaar, vooral in de vorm van onverkochte en onafgewerkte huizen en gebouwen. De bankencrisis heeft een zware tol geëist in Spanje. Intussen gaat het weer beter met de economische groei, maar experts blijven op hun hoede.

9. Verenigde Staten

© Getty

 • Staatsschuld: 18,6 biljoen euro
 • Schuld per inwoner: 57.219 euro
 • Aantal inwoners: 324,3 miljoen
 • Schuld-bbp ratio: 107,83%

De Verenigde Staten hebben de grootste economie ter wereld en dat verklaart ook waarom ze de hoogste staatsschuld hebben. In verhouding tot het bbp staat die schuld wereldwijd dus een pak lager gerangschikt. En toch is er de voorbije tien jaar veel veranderd, want in 2007 was die ratio slechts 62,5%. Jaarlijks gebruikt de Amerikaanse overheid 6 procent van het budget om de intrest op de schulden terug te betalen. Daardoor is er aanzienlijk minder geld beschikbaar voor andere doeleinden.

Om die enorme bedragen te kunnen betalen, kan de overheid de uitgaven terugschroeven, maar dat is natuurlijk niet goed voor de economische groei. Een andere mogelijkheid is het verhogen van de inkomsten via belastingen.

10. België

© Getty

 • Staatsschuld: 466,8 miljard euro
 • Schuld per inwoner: 41.458 euro
 • Aantal inwoners: 11,2 miljoen
 • Schuld-bbp ratio: 105,22%

België mag dan het centrum van de eurozone zijn, toch heeft ons land al lang een heel hoge staatsschuld. De reden ligt bij het feit dat we veel moeten invoeren. Sinds 2013 is de verhouding tussen de Belgische staatsschuld en het bbp boven 105% blijven hangen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20