Moody’s: “België slaagt er niet in staatsschuld te reduceren. En dat is abnormaal”

De Belgische kredietwaardigheid blijft onveranderd. Om een verbetering te kunnen realiseren moet vooral de Belgische schuldgraad drastisch worden afgebouwd. Dat blijkt uit een rapport van het ratingbureau Moody’s over de kredietwaardigheid van België op de financiële markten.Er wordt voor België in het rapport van een gediversifieerde en uitgebalanceerde economie gewag gemaakt. Tevens wordt gewezen op een voorzichtige en flexibele fiscale politiek van de Belgische overheid. Wel wordt betoogd dat door de hoge staatsschuld een barrière voor toekomstige groei wordt opgeworpen.De kredietwaardigheid van België blijft bij Moody’s behouden op een Aa3-niveau. Aan die rating worden stabiele vooruitzichten gekoppeld.“In eerste instantie kan worden vastgesteld dat de doorgevoerde hervormingen hun vruchten opleveren,” benadrukt Sarah Carlson, analist bij Moody’s. “De recente hervorming van de Belgische arbeidsmarkt heeft de volgende jaren een gunstige impact op de binnenlandse vraag. Daarbij zal het bredere herstel van de eurozone ook een versterking van de Belgische export mogelijk maken.”

Anomalie

Wel wordt opgemerkt dat het Belgische groeimodel op middellange termijn geconfronteerd wordt met uitdagingen om de concurrentiekracht te behouden en zijn arbeidsparticipatie te verhogen. “Er moet daarbij worden vastgesteld dat België een hogere staatsschuld meedraagt dan een aantal vergelijkbare economieën,” betoogt Sarah Carlson, die gewag maakt van een anomalie.In het tijdperk van Guy Verhofstadt als premier kon de schuldgraad tot minder dan 100 procent van het bruto binnenlandse product worden teruggebracht. Twee jaar geleden bleek dat niveau echter alweer tot 106 procent te zijn gestegen. “Ondanks alle maatregelen en de hernieuwde groei, toont het schuldenprobleem een hardnekkig karakter,” aldus het rapport.Een versnelde afbouw van deze schuldenlast zou volgens Moody’s een positieve impact hebben op de kredietrating van het land. Ook een hogere activiteitsgraad en een fiscale hervorming zouden daartoe een bijdrage kunnen leveren,” aldus het rapport.Opgemerkt wordt dat België tot het begin van het volgende decennium nog op een gemiddelde economische groei van 1,3 procent kan rekenen. Landen met een Aa-rating kunnen daarentegen een gemiddelde groei met 2,2 procent verwachten.Anderzijds wordt erop gewezen dat België dit jaar nog met een budgettair tekort van 1,3 procent wordt geconfronteerd, tegenover een deficit van 2,5 procent vorig jaar. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20