10 bedrijven die wereldmarktleider waren en vandaag niet meer bestaan

McDonald’s,Samsung, Coca-Cola, Facebook, … Het lijkt wel alsof ons hele levenbeheerst wordt door grote merken. Maar sommige van die bedrijven, die vroeger ozo machtig waren, bestaan intussen niet meer. Hier zijn er 10.

1. Compaq

Lang geleden was er een computerfabrikant met de naamCompaq. Ze waren in de jaren 80 en de jaren 90 één van de grootste verkopersvan pc’s in de hele wereld. Maar in 2002 fuseerde het bedrijf met deHewlett-Packard Corp. en dat betekende uiteindelijk het einde van Compaq. Hetmooie liedje duurde niet lang. Zo bestond Compaq amper 20 jaar (1982-2002) voorze opgeslokt werden door HP onder leiding van de toenmalige HP-CEO CarlyFiorina, die het marktaandeel van haar bedrijf zo groot mogelijk trachtte temaken.

(De 6 geheimen van een ijzersterke cv, lees je hier.)

2. PaineWebber

PaineWebber is nooit de grootste makelaardij op Wallstreetgeweest, maar ze stonden wel zelfzeker met hun hoofd boven water. Het werd in1880 opgericht door William Alfred Paine en Wallace G. Webber. PaineWebberheeft in de jaren 30 een fraudeschandaal overleefd en tegen 1980 had het 161filialen in 42 Amerikaanse staten en zes kantoren in Azië en Europa. In 2000fuseerde PaineWebber met UBS AG om UBS PaineWebber te worden, maar in 2003 werdwat van PaineWebber overschoot, gedropt en de nieuwe naam werd UBS WealthManagement USA.

(Steden die ten dode opgeschreven zijn, kan je hier bekijken.)

3. Merry-Go-Round

Op het einde van de jaren 80 en in het begin van de jaren 90was Merry-Go-Round hét bedrijf op Wall Street en in de suburbs. Hetkledingbedrijf was vooral populair bij tieners. Hun 536 winkels droegen viervan de volgende namen: Merry-Go-Round, Dejaiz, Cignal en Chess King. Helaasraakten in het midden van de jaren 90 v-neck shirts en bandana bloesjes uit demode. Het bedrijf was erg gebonden aan tijdelijke trends en kon niet van zijnoubollig imago af geraken. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat Merry-Go-Roundoverkop ging. In 1994 ging het bedrijf failliet en in 1996 stopte het volledigmet bestaan.

(Waarom attitude belangrijker is dan intelligentie, lees je hier.)

4. Eastern Airlines

Eastern begon in het midden van de jaren 20 als een bezorgervan brieven voor de U.S. Postal Service. Maar door overnames en uitbreidingenslaagde Eastern er tegen de jaren 50 in om de marktleider te worden op het vlakvan binnenlands reizen in de Verenigde Staten. In de jaren 70 mocht EasternAirlines zich rekenen tot de vier grootste Amerikaanseluchtvaartmaatschappijen. Maar na de Air Transportation Deregulation Act van1978 kregen ze het erg lastig bij Eastern. Het begon ook erg slecht te gaan metde relatie tussen het management en de directie enerzijds en de werknemers,vakbonden en arbeiders anderzijds. In 1989 werd Eastern Airlines na een langestrijd failliet verklaard. Het ging destijds om het grootste failliet in deAmerikaanse luchtvaartindustrie. In 1991 hield Eastern Airlines voor altijd opmet bestaan.

5. Enron

Er zijn weinig bedrijven die zo’n spectaculaire groei én valdoorgemaakt hebben als dit energiebedrijf uit Houston. Enron had ongeveer22.000 werknemers en zou in 2000 ongeveer 111 miljard dollar binnengehaaldhebben. Niet veel later kwam er echter een gigantische fraudezaak op het vlakvan boekhouding aan het licht. Enron is in de VS nu het symbool van fraude inbedrijven en corruptie. In 2001 werd het bedrijf failliet verklaard. Het gaatnog steeds om het grootste faillissement in de geschiedenis van de VS.

6. Pan Am

Pan American World Airways, of Pan Am, was eeninternationale vliegmaatschappij, die tussen 1927 en 1991 operationeel was.Schulden van meer dan een decennium en oplopende financiële verliezen hebben eruiteindelijk voor gezorgd dat het bedrijf failliet verklaard werd. Hoewel PanAm al meer dan 27 jaar niet meer bestaat, kennen veel Amerikanen het bedrijfnog. Het blauwe, ronde logo heeft zo’n indruk gemaakt dat het tegenwoordig nogvaak op designerreistassen gezet wordt als teken van luxe en reizen.

7. Standard Oil

Standard Oil was tussen 1870 en 1911 operationeel. Het waséén van de meest dominante oliebedrijven in de wereld tot de Sherman Anti-TrustAct ingevoerd werd in 1890. In 1911 heeft het Amerikaanse hooggerechtshofbeslist dat Standard Oil de Act overtreden had door aan overdreven lage prijzente handelen en zo hun concurrenten te verslaan. Het resultaat was dat StandardOil uiteen viel. Er zijn drie bedrijven uit voortgekomen, die we tegenwoordignog kennen: Chevron, Exxon Mobil en ConocoPhillips.

8. Arthur Andersen

Arthur Andersen bestond tussen 1913 en 2002 en was jarenlangde marktleider op het vlak van boekhouding en juridische raadgeving. Hetbedrijf behoorde ooit tot ‘Big 8’ en de ‘Big 5’ van boekhoudingbedrijven. Deondergang van Arthur Andersen had veel te maken met het feit dat ze raadgeverwaren van Enron (zie boven). Het bedrijf verloor haar geloofwaardigheid alsboekhouder van Enron na een reeks illegale praktijken uitgehaald te hebben voorEnron. In 2002 heeft Arthur Andersen vrijwillig haar toelatingen opgegeven omboekhoudingen te mogen doen voor andere bedrijven, nadat het schuldig bevondenwordt van criminele feiten. Het resultaat was het faillissement en ongeveer85.000 mensen verloren hun job.

9. General Foods Corp.

Twee van de bekendste producten van General Foods Corp.waren Sanka decafeïne koffie en Tang. General Foods Corp. bleef maar uitbreidenen bedrijven overnemen, zoals Kool-Aid, de Burger Chef restaurantketen en OscarMayer. Maar op het einde van 1985 werd General Foods Corp. zelf overgenomendoor Philip Morris, wat later hernoemd wordt tot Altria Group. Toen PhilipMorris in 1988 Kraft in handen kreeg, fuseerden de twee bedrijven. 

10. DeLorean Motor Co.

Ken je de auto nog die in Back to the Future-films gebruikt werd? Dat was een goede oude DeLorean.De DeLorean Motor Co. werd in 1975 opgericht door John DeLorean. Zijn vleugeldeurwerd het trademark van het bedrijf. Toch was er niet veel vraag naar de DMC-12sportauto, ondanks de intense reclame die voor het voertuig gemaakt werd. In1982 werd DeLorean Motor onder curatele gesteld met het faillissement alsresultaat.

Meer