De 6 geheimen van een ijzersterke cv, volgens de wetenschap

Er doen heel wat indianenverhalen de ronde over hoe hetperfecte cv eruit moet zien. Het probleem is vooral dat we niet zoalspsychologen denken als we dat o zo belangrijke document opstellen. Als we datwel doen, heeft dat een grote impact op het beeld dat recruiters van je hebben enhet zal uiteindelijk je kansen vergroten om aangenomen te worden. Hier zijn zes tips om je cv op te krikken.

1. Leg cijfers voor


© istock

Tip: je doet er goed aan om je prestaties voor te leggen incijfers, niet enkel in woorden. Het is een gemakkelijke manier om op te vallenbij recruiters, omdat eigenlijk bijna niemand dat dat doet. Je moet vragenbeantwoorden. Vermeld bijvoorbeeld expliciet hoeveel geld je in het verledenbinnenhaalde bij een (voormalige) werknemer, hoeveel mensen er kwamen opdagenbij het laatste evenement dat je organiseerde of hoeveel views je promotioneelfilmpje tot nu toe kreeg.

Voorbeelden

Zwak: Ik heb een budget gemanaged om grootschalige eventsvoor studenten te organiseren.

Goed: Ik heb een budget van 12.000 euro gemanaged om eengrootschalig event voor 2.500 studenten te organiseren.

Zwak: Ik heb artikels geschreven over het zakenleven en overtechnologie.

Goed: Ik heb 8 artikels geschreven over het zakenleven enover technologie. Ze kregen 107.000 views, 8.003 likes en 3.758 retweets.

Zwak: Ik heb een motor ontworpen voor een bedrijf uit de auto-industrie.

Goed: Ik heb een motor van 1.600cc ontworpen voor een bedrijf uit de auto-industrie met een jaarlijkse omzet van 53.000 miljoen euro.

De reden

De Griekse filosoof Aristoteles had het over drie pilarenvan effectieve overtuiging: ehtos, pathos en logos. Hij geloofde het meest inde kracht van de logos. Dat betekent dat je anderen overtuigt met logica,bewijzen en feiten. En dat doe je door je prestaties te laten zien in hardecijfers. Je voorziet je eventuele, toekomstige werkgever van bewijs dat jeprestaties relevant zijn.

2. Vermeld specifieke, bijzondere interesses


© istock

Tip: Drake (nog zo’n grote filosoof) verwoordt het zo:”Start from the bottom.”Heel wat mensen vermelden hun interesses als de laatste zin van hun CV. Maar degrote meerderheid schrijft iets dat helemaal niet interessant of origineel is.Hou je van films, sport en/of reizen? Waarschijnlijk hebben de recruiters datal een keer of duizend gelezen. In plaats daarvan doe je er goed aan om iets teschrijven dat een emotionele snaar raakt bij de recruiters, of iets wat een memorabeleconversatie zal uitlokken tijdens je sollicitatiegesprek. Daarom is hetbelangrijk om erg specifiek te zijn over je interesses en liefst ook origineel.

Voorbeelden 

Voorbeelden van specifieke en originele interesses:’Kolonisten van Catan’, films van Martin Scorsese, saxofonist in een bluesband,de Chinese keuken, miniatuur vliegtuigjes uit de Eerste Wereldoorlog nabouwen,…

De reden

In zijn bestseller ‘Give and Take: A Revolutionary Approachto Success’ hamert professor Adam Grant erop dat het het krachtigst is om ietsmet iemand gemeen te hebben als het om iets zeldzaam gaat. “Het schept een bandom zeldzame overeenkomsten te hebben. Op die manier heb je tegelijkertijd zowelhet gevoel ergens bij te horen als speciaal te zijn”, zegt Grant in zijn boek.Je interesses zijn een uitgelezen kans om een band te scheppen met de recruiter.Het is belangrijk dat je die kans niet verspeelt.

3. Toon de competitie waar je tegen opbokste


© istock

Tip: deze is erg belangrijk. Er zijn heel veel mensen diebijvoorbeeld awards winnen, in speciale, hooggeplaatste programma’sterechtkomen, onderscheidingen behalen en andere indrukwekkende prestatiesleveren, maar daar nooit over praten of mee opscheppen. Vlamingen in hetbijzonder maken die fout erg vaak. Dat doet afbreuk aan je prestaties. Veelmensen tonen de competitie niet, waar ze tegen moesten opboksen. Ze laten nietuitschijnen dat veel andere mensen op een bepaald moment voor dezelfde plaatsals jij gestreden hebben en dat jij uiteindelijk diegene was die met de spreekwoordelijketrofee naar huis ging.

Voorbeelden 

Zwak: Ik won de ‘Best Student Award’ aan FaculteitIngenieurswetenschappen van de KU Leuven in 2014.

Goed: Ik won de ‘Best Student Award’ van 2.000 euro aanFaculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven in 2014 (waaraan destijds meerdan 120 studenten deelnamen).

Zwak: Aangenomen voor het eliteprogramma van de VlerickBusiness School.

Goed: Aangenomen voor het eliteprogramma van de Vlerick BusinessSchool (ongeveer 80 procent van de kandidaturen wordt niet aanvaard, de VlerickBusiness School neemt elk jaar zo’n 50 nieuwe studenten aan).

De reden

Sociale aanvaarding is één van de meest krachtig indicatiesvan invloed en manieren om invloed te verkrijgen. Dat vindt ook psycholoogRobert Cialdini. Door je (voormalige) competitive te laten zien, en liefst incijfers uit te drukken, benadruk je hoe geweldig je verwezenlijkingen zijn. Alsje dat doet, maakt het ook niet veel uit dat sommige recruiters, die je CVzullen lezen, je award, studie, school of voormalige werkgever/bedrijf nietzullen kennen. Want de kans dat de drukbezette recruiters effectief iets zullenopzoeken, is niet bijster groot.

4. Vraag feedback aan een werknemer


© istock

Tip: het klopt als een bus dat relaties belangrijker zijn deje cv. Voor je je cv en motivatiebrief naar een bedrijf stuurt, is het altijdslim om contact te zoeken met iemand die op dat moment bij het bedrijf werkt. Datis zeker niet altijd gemakkelijk en het is belangrijk dat je discreet handelt.Je kan met hem/haar bijvoorbeeld in contact komen via gemeenschappelijkekennissen, op congressen of via informatiesessies.

Als je een beetje met die persoon kan opschieten, is hetgeen slecht idee om te vragen of ze je cv eens willen nakijken en feedbackwillen geven. Daarmee bereik je twee dingen. Ten eerste is het een ergefficiënte manier om je cv aan te passen naar de standaarden en verwachtingenvan het bedrijf waarbij je wil solliciteren. Zo zijn werknemers in staat om jete verschaffen van bepaalde insideinformation. (Bijvoorbeeld: probeer er zeker dit trendy woord of datconcept in te werken, we houden daarvan.) Ten tweede is het een fantastischemanier om je cv bij een bepaald bedrijf in de omloop te brengen, zonder dat jezelfs officieel hebt moeten solliciteren. Als een werknemer je ontzagwekkend,vriendelijk en eerlijk vindt, is er een redelijk grote kans dat ze een goedwoordje voor je zullen doe bij de recruiters of bij je toekomstige bazen. 

Voorbeeld

Een leuke e-mail die je een stap verder kan krijgen in het leven:

Hey Thomas,

Het was leuk om je gisteren te ontmoeten. Ik vond het interessant om je te horen vertellen over je ervaringen bij bedrijf X en ik ben zelf erg enthousiast om me bij jullie kandidaat te stellen voor functie Y.

Ik besef dat je het erg druk hebt, maar zou je het misschien zien zitten om mijn CV even te bekijken en me wat feedback door te sturen voor ik mijn sollicitatie indien? Dat mag heel kort zijn, hoor.

Alvast bedankt en hopelijk tot binnenkort,

Wouter

De reden

Volgens de logica van de voet tussen de deur zullen ze ineen bepaald bedrijf meer geneigd zijn om een grote dienst voor jou te bewijzenals ze je al een kleine dienst bewezen hebben. Dat is exact wat je doet door omfeedback te vragen. Twee minuten van hun tijd vragen, is een gemakkelijkemanier om te beginnen. Vooral als je op voorhand al contact genomen hebt metiemand uit het bedrijf. Voor je het weet, wordt je misschien zelfs in hetbedrijf geïntroduceerd.

5. Verbind je imago met grote ‘merken’


© istock

Tip: je komt meteen erg geloofwaardig over als je je naamverbindt met iets dat vertrouwen en herkenbaarheid uitstraalt, zelfs als jenooit gewerkt hebt voor dat hooggeplaatste bedrijf. Wie waren bijvoorbeeld je grootsteklanten toen je bij een startup werkte? Staat je naam in belangrijkepublicaties? Als recruiters een herkenbaar ‘merk’ aantreffen, zal dat hunaandacht trekken en zullen ze geneigd zijn om de rest van je CV meer in detailte lezen.

Voorbeelden

  • Ik heb relaties met 7 strategische partners, waaronder Coca-Cola, door meetings met hun sales team.
  • Ik heb samengewerkt met studenten van de universiteiten van Penn en Yale, onder wie programmeurs, verkopers en grafische designers.

De reden

Autoriteit is één van de 6 overtuigingsprincipes vanCialdini. Als je dat zelfs niet hebt, is het een goed idee om je te associërenmet concepten of mensen die wél autoriteit hebben.

6. Volg de ‘regel van 7’


© istock

Een goed cv moet een consistente boodschap uitstralen. Jemoet jezelf verkopen en dus van jezelf een merk maken. Recruiters moeten denken“deze knul heeft dit nog gedaan, als we hem aannemen zal hij meteen een grotehulp zijn”. Om dat te kunnen bereiken, moet je de ‘regel van 7’ volgen. Het isde bedoeling om buzzwoorden (en woorden die erop lijken) van op de website van hetbedrijf te verwerken in je cv en die op z’n minst 7 keer te herhalen in je CV.Als je bijvoorbeeld voor een job in marketing solliciteert, is het een goedidee om woorden te gebruiken zoals ‘geadverteerd’ en ‘gepromoot’ om je prestatiesuit het verleden te beschrijven. Als je bijvoorbeeld bij een startupsolliciteert, kan je woorden gebruiken zoals ‘gebouwd’, ‘gecreëerd’ of ‘begonnen’. 

Reden

Volgens de goede oude ‘regel van 7’ moeten consumenten zevenkeer een advertentie zien voor ze actie ondernemen. Bij solliciteren is datniet anders. Uiteindelijk is je cv natuurlijk het ultieme, persoonlijkemarketingmiddel.  Zorg ervoor dat jejezelf naar behoren voorstelt, zodat recruiters weten dat je geschikt bent voorde functie.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.