Zuid-Amerika is sterke groeiregio in offshore olieproductie

Zuid-Amerika ontwikkelt zich snel tot een wereldwijd leider in de offshore olieproductie. Dat blijkt uit een rapport van consulent Rystad Energy. Die evolutie is volgens de studie vooral te danken aan sterke kostenbesparingen die de voorbije jaren zijn doorgevoerd.

‘Zuid-Amerika heeft op het gebied van offshore oliewinning de voorbije jaren grote vorderingen gemaakt,’ zeggen de analisten van Rystad Energy. ‘Dat is vooral het gevolg van belangrijke kostenbesparingen.’

‘Zeven jaar geleden was Zuid-Amerika voor de offshore winning van olie en gas nog de duurste regio. Sindsdien is de kostprijs per vat echter van 26 dollar tot 12,7 dollar teruggebracht. Ook dit jaar liet de regio de grootste kostenverlaging van de hele wereld optekenen.’

Petrobras

‘Vooral Brazilië speelt in die ontwikkeling een cruciale rol,’ aldus nog Rystad Energy. ‘Daarvoor moet vooral worden gekeken naar het beleid van het Braziliaanse staatsbedrijf Petrobras. Toen het concern met zijn offshore activiteiten van start ging, werd in eerste instantie beslist om zijn vloot voor de productie, opslag en transport van olie en gas te huren.’

‘Dat heeft er echter voor gezorgd dat de operationele kosten van de olieproductie oplopen. Sinds het midden van het voorbije decennium heeft Petrobras echter van koers veranderd. De voorbije jaren werd er steeds meer voor een aankoop gekozen.’

Onder invloed van de coronapandemie heeft Petrobras bovendien zijn personeelsbestand met ruim een vijfde verminderd. Dit zorgt ook voor een belangrijke besparing op kantoorruimte. Daardoor kan het bedrijf zijn kosten dit jaar met ongeveer 2 miljard dollar verminderen.’

‘Verder is er ook het waardeverlies van de Braziliaanse real tegenover de Amerikaanse dollar. Op zeven jaar tijd heeft de real daarbij 55,2 procent aan waarde verloren. ‘Dit heeft de kosten per vat gevoelig verlaagd,’ zegt Rystad. ‘De uitgaven worden in real betaald, maar worden uiteindelijk in dollar verrekend.’

Schaalgrootte

Petrobras heeft bovendien de voorbije periode de productie olie en gas verder opgedreven. Ook dat heeft door schaalgrootte de kosten verder teruggebracht.

Tevens wijzen de analisten erop dat de Zuid-Amerikaanse offshore olievelden jonger worden. ‘Nieuwe velden vergen minder onderhoud dan de oudere gebieden,’ stippen de onderzoekers aan. ‘De voorbije acht jaar zijn ruim 110 oude velden uit dienst genomen.’

‘Jonge ontginningen vertegenwoordigen in Zuid-Amerika nu meer dan de helft van de totale olieproductie. Oude winningen hebben in dat geheel nog slechts een aandeel van 17 procent.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20