‘Gasveld Leviathan maakt van Israël een vooraanstaand energieproducent’

Israël is gestart met de eerste leveringen van zijn offshore gasveld Leviathan. Het land krijgt hierdoor uitzicht op belangrijke exportcontracten met Egypte en Jordanië. Dat heeft het persbureau Reuters gemeld. Israël investeerde in de ontwikkeling van Leviathan een bedrag van 3,6 miljard dollar.

De contracten kunnen de Israëlische economie belangrijke inkomsten opleveren. De exploratie van Leviathan gebeurt door het Texaanse concern Noble Energy en de Israëlische groepen Delek Drilling en Ratio Oil. Het gasveld bevindt zich 130 kilometer ten westen van de Israëlische havenstad Haifa.

Leefmilieu

Voorzien was dat Leviathan nog voor het einde van dit jaar met productie zou beginnen. Een aantal problemen dreigen echter lange tijd tot vertragingen te zullen leiden. De productiestart van Leviathan moest eerder deze maand nog wegens diverse milieubezwaren tijdelijk worden opgeschort.

Door de opstart van Leviathan kan Israël zijn gasproductie verdubbelen. ‘Dankzij de operaties van Leviathan kan Israël zich als een vooraanstaand energie-producent profileren,’ benadrukt Yossi Abu, chief executive van Delek Drilling.

De opbrengst van het gasveld stelt het land bovendien in staat om zijn afhankelijk van vervuilende brandstoffen – meestal steenkool – voor de productie van elektriciteit gevoelig te verminderen.

De productie van Leviathan wordt met een onderzeese pijplijn naar het Israëlische vasteland gevoerd. Daar worden de voorraden gekoppeld aan het Israëlische gasnet en tot bij gebruikers in het hele land gebracht.

Export

Israël verwacht ook snel met de export van start te kunnen gaan. Midden januari zal Egypte starten met de afname van het Israëlische gas. Over een periode van vijftien jaar zal Leviathan aan Egyptische consumenten 60 miljard kubieke meter gas leveren.

Het nabijgelegen gasveld Tamar zal over dezelfde periode nog eens 25,3 miljard kubieke meter aan Egypte leveren. De waarde van deze exporten bedraagt ongeveer 19,5 miljard dollar. Drie jaar geleden tekende Leviathan al een leveringscontract met de National Electric Power Company van Jordanië. Dat akkoord heeft een waarde van 10 miljard dollar. 

Leviathan zou een gasvoorraad van 311 miljard kubieke meter omvatten. Yigal Landau, chief executive van Ratio Oil, wijst erop dat de uitbaters van Leviathan ervan overtuigd zijn dat in de nabije omgeving nog andere belangrijke gasvoorraden zullen kunnen worden aangeboord.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20