Zitten er barsten in het OPEC-front?

Er dreigen belangrijke barsten in de Organization of Petroleum Exporting Countries (Opec) te ontstaan. Saudi-Arabië, lid van de Opec, wil immers in samenspraak met Rusland de olieproductie opdrijven. Daarover hebben de Russische president Vladimir Poetin en de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman een akkoord bereikt.

De andere leden van de organisatie willen daarentegen een inkrimping van de productie. Iran heeft al zelfs gezegd elke productieverhoging met een veto te zullen tegenhouden. Op een samenkomst van de Opec in Wenen moet eerstdaags een beslissing over de nieuwe productieniveaus worden genomen.

Destabilisering

“Rusland en Saudi-Arabië hebben er geen twijfel over laten bestaan dat de Opec en een aantal geallieerde landen de olieproductie zullen opvoeren,” stippen waarnemers aan. “De groep had twee jaar geleden beslist de olieproductie te beperken, zodat de wereldwijde petroleummarkt zou kunnen worden gestabiliseerd. Rusland en Saudi-Arabië zeggen echter een herziening van de quota onvermijdelijk te achten.”

Over de exacte volume-verhoging werden echter geen specifieke uitspraken gedaan. Wel wordt algemeen gewag gemaakt van een mogelijke verhoging tussen 0,5 miljoen vaten en 1,5 miljoen vaten per dag. De nieuwe quota zouden begin juli ingaan.

Rusland en Saudi-Arabië vinden een productieverhoging noodzakelijk. Daarvoor wordt gewezen naar de onzekere situatie bij producenten zoals Venezuela, Iran, Libië, Nigeria en Irak. “Gevreesd wordt dat een terugval van de productie in een aantal van deze landen, gekoppeld aan mogelijke productieproblemen in andere delen van de wereld, de prijzen de hoogte zou kunnen injagen en de markt zou kunnen destabiliseren,” zeggen experts.

Igor Sechin, hoofd van het Russische energiebedrijf Rosneft, voorspelde eerder al nieuwe prijsverhogingen door de sancties van de Verenigde Staten tegenover Iran.

“Een productieverhoging zou de olieprijzen tussen de grenzen van 65 dollar en 75 dollar per vat houden, zoals door Rusland wordt nagestreefd,” wordt er nog opgemerkt. “Daarvoor zou een productieverhoging van 1 miljoen vaten echter mogelijk niet voldoende kunnen zijn.”

Alliantie

Rusland en Saudi-Arabië hebben verder aangekondigd een alliantie aan te gaan om een duurzame verdere ontwikkeling van de wereldwijde petroleumindustrie en oliemarkt te kunnen garanderen. Daarbij werd ook benadrukt dat niet enkel naar de oliemarkt wordt gekeken, maar er zouden ook samenwerkingsverbanden op het gebied van olie worden overwogen.

Verwacht wordt dat Rusland en Saudi-Arabië tot eind dit jaar de Opec, met de nieuwe quota, intact zouden laten. “Nadien zou men echter de structuren van het kartel willen aanpassen,” wordt er nog opgemerkt.

Hossein Kazempour Ardebili, de afgevaardigde van Iran bij de Opec, beklemtoonde echter al dat zijn land elke productieverhoging met een veto zou tegenhouden. Iran zegt daarvoor ook alvast gesteund te worden door Venezuela en Irak. Ardebili wees er daarbij op dat voor een productieverhoging een unanimiteit is vereist. Indien Rusland en Saudi-Arabië op eigen houtje willen handelen, wordt volgens hem tegen de Opec-akkoorden gezondigd.

Iran, Irak en Venezuela zouden op uiteenlopende reden een verhoging van de productiequota moeilijk kunnen volgen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20