Zelfrijdende wagen is een zegen voor senioren

Nieuwe technologieën kennen meestal bij jongeren de grootste bijval. Wanneer echter zelfrijdende wagens ter sprake komen, zijn gepensioneerden de meest logische early adopters. Dat zegt Oliver Cameron, chief executive van het bedrijf Voyage, een fabrikant van autonome voertuigen in Silicon Valley.

De onderneming test zijn technologie in The Villages, een community voor gepensioneerden in Florida met 125.000 inwoners. In een gesprek met het magazine The Economist betoogt Cameron dat er verschillende redenen zijn waarom deze gemeenschappen een uitgelezen omgeving vormen om de technologie te testen.

Omgeving

“Ten eerste kan een automatisch voertuig zich door een dergelijke omgeving eenvoudiger en gemakkelijker opereren dan in een druk stadscentrum,” benadrukt Cameron. “In deze communities liggen de snelheidslimieten gevoelig lager. Bovendien is het verkeersnet veel minder complex dan in de steden. Bovendien zijn er ook minder andere voertuigen waarmee de zelfrijdende technologie rekening moet houden.”

“Daarnaast kennen de gemeenschappen tevens een sterke vraag naar mobiliteit. Actieve gepensioneerden willen zich kunnen verplaatsen, maar ze willen niet altijd de kosten voor het autobezit dragen. Bewoners die niet meer in staat zijn om zelf een auto te besturen, vinden in de zelfrijdende wagen een uitstekende oplossing wanneer ze een verplaatsing willen doen.”

“In sommige regio’s van de Verenigde Staten vertoonde een groot gedeelte van de lokale bevolking kritiek en regelrechte vijandigheid ten opzichte van automatische voertuigen. Voyage is in The Villages daarentegen met open armen ontvangen.”

Cameron ziet in het project echter ook een commercieel voordeel. “The Villages biedt het bedrijf een markt met veel mogelijkheden,” erkent hij. “Het resort vormt de grootste community gepensioneerden van de Verenigde Staten. De site is zelfs een van de snelstgroeiende woonwijken van het land.”

“We verwachten dat The Villages zich zal opwerpen als de eerste stad in de wereld waar automatische voertuigen het primair transportmiddel zullen zijn.”

Cameron wijst er daarbij op dat aantal communities zoals The Villages een snelle groei kent. Dat is het gevolg van de vergrijzing van de Verenigde Staten.

Betaalmodel

The Economist ziet echter nog een aantal andere redenen waarom communities van gepensioneerden en automatische auto’s goed bij elkaar passen. “Senioren geven er in het algemeen de voorkeur aan om zich in warme en zonnige gebieden te vestigen,” aldus het magazine. “Er is dus weinig risico dat sneeuwbuien de sensoren van de zelfrijdende auto’s in de war zouden kunnen brengen.”

“Omdat de site privégebied zijn, kunnen de operatoren bovendien met minder strikte rapportagevereisten werken. Ook de regelgeving is veel eenvoudiger. Aangezien iedereen met pensioen is, zal de vraag naar ritten ook gedurende de hele dag een meer consistent patroon vertonen. Daardoor kunnen grote pieken in de vraag, waarvoor een aanzienlijk grotere vloot noodzakelijk zou zijn, worden vermeden.”

Voyage rijdt momenteel in The Villages met zes prototypes rond. Voorlopig rijdt aan boord ook nog altijd een begeleider mee. Die moet het gedrag van de technologie registreren. De begeleider moet ook onverwachte situaties aanpakken.

Daarnaast voert Voyage ook in San Jose tests in een gemeenschap van gepensioneerden uit.

De gemeenschappen die met Voyage in de beide projecten zijn gestapt, hebben een belang van 0,4 procent in het bedrijf gekregen. Op die manier kan de samenwerking verder worden gestimuleerd. Het specifieke betaalmodel moet nog worden bepaald. Cameron toont zich echter voorstander van een abonnement dat op een aantal ritten recht geeft.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20